Sprawy dyscyplinarne nauczycieli akademickich

 

Rzecznik Dyscyplinarny w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach powołany na kadencję kończącą się w dniu 31 grudnia 2024 r.:
  • prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
  • prof. dr hab. Wioletta Kamińska
  • dr Filip Pietrzyk
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka