Konkurs dla młodych naukowców EU TalentON 2024

W ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 Uniwersytet Śląski zaprasza młodych naukowców do udziału w międzynarodowym konkursie EU TalentOn 2024, który skierowany jest do osób rozpoczynających swoją karierę.

EU TalentON  to konkurs skierowany do młodych naukowców (w wieku 21-35 lat) z krajów europejskich oraz stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Ideą EU Talenton jest zachęcenie do proponowania nowych, kreatywnych rozwiązań najbardziej palących problemów świata.

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na grupy, których zadaniem będzie stworzenie naukowych, kreatywnych i przekonujących propozycji działań w jednym z 5 obszarów naukowych, które odpowiadają 5 Misjom UE w programie „Horyzont Europa” (Adaptacja do zmian klimatu, Rak, Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe, Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta, Zdrowa gleba i żywność).

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne, których łączna wartość wynosi 75 000 EUR. Rejestracja trwa do 20 maja 2024 r.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej https://eutalenton2024.eu/

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 organizują Konsorcjum Akademickie - Katowice Miasto Nauki, w skład którego wchodzą: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im.   Jerzego Kukuczki   w   Katowicach,   Politechnika   Śląska,   Śląski Uniwersytet   Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider); Miasto Katowice, Województwo Śląskie oraz Metropolia Gómośląsko-Zagłębiowska.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka