Konferencja „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami” – zaproszenie

Studenckie Koło Naukowe „Lider” oraz Instytut Zarządzania UJK zapraszają na IX Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami – spojrzenie młodych badaczy”. Dwudniowe obrady odbędą się w dniach 16-17 kwietnia w siedzibie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK (ul. Uniwersytecka 15, budynek C, sala 0.3a). Patronat nad wydarzeniem sprawuje JM prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć m.in. finansowych aspektów zarządzania organizacjami w świecie wzrastającej roli technologii cyfrowych, marketingu w obliczu AI i potrzeby komunikacji interaktywne, zarzadzaniem zasobami ludzkimi w kontekście zmienności uwarunkowań środowiskowych, wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) i innych zjawiska w zarządzaniu współczesnymi organizacjami.

Program konferencji znajduje się w poniższym załączniku.

PROGRAM

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka