Konferencja „Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce” – nabór zgłoszeń

Studenckie Koło Naukowe „Medyk” zachęca do udziału w VIII Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji „Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce”. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2024 r. (czwartek) na Collegium Medicum UJK. Zarówno czynny, jak i bierny udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej głównym celem jest szerzenie informacji dotyczących zdrowia. Podczas konferencji studenci oraz doktoranci będą mieli możliwość zaprezentować własne badania oraz doświadczenia z tematów medycznych i nauk pokrewnych.

Tematyka konferencji obejmuje sekcje:

- nauki o zdrowiu i nauki medyczne;
- postrerowe;
- inne.

Zgłoszenie uczestników:

W celu dokonania zgłoszenia czynnego udziału w konferencji należy przesłać formularz karty zgłoszeniowej oraz podpisaną i zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres email: k.sknmedyk@gmail.com

Przewidywany czas wystąpienia w sesjach referatowych wynosi 10 minut, zaś sesje posterowe odbędą się poprzez wyświetlanie posteru w wersji elektronicznej przez około 5 minut. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. Termin ostatecznego przesyłania zgłoszeń: 01.06.2024 r.

Wszelkie pytania można kierować do Zuzanny Broczkowskiej, przewodniczącej SKN Medyk. Mail: k.sknmedyk@gmail.com Tel.: 514-576-325

Regulamin konferencji: https://drive.google.com/file/d/14zfjaeiMixLKwXIzESp2mWGTw2qdop0d/view?usp=share_link

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: https://drive.google.com/file/d/1mRHwpHNTmSNgIHYNMU951eRXNKiAUg5_/view?usp=share_link

Karta zgłoszeniowa: https://tiny.pl/d9qxh

 

 


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka