Wybory do Senatu UJK

Uchwała nr 39/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia wzoru oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru wykazu doręczeń zgłoszeń i oświadczeń 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 40/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 41/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka