Nominacja profesorska dla Marcina Pasiarskiego

Kolejna znakomita wiadomość napłynęła z Kancelarii Prezydenta RP. Zgodnie z postanowieniem głowy państwa z dnia 2 lutego 2024 r. (opublikowaną w „Monitorze Polskim” 5 marca br.) tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymał dr hab. prof. UJK Marcin Kazimierz Pasiarski. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy naukowej i dydaktycznej.

- Bardzo się cieszę z tej nominacji. To dla mnie motywacja do dalszej pracy i realizacji projektów, które służyć będą uczelni i Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii - mówi prof. dr hab. Marcin Pasiarski.

Prof. Marcin Pasiarski jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i immunologii. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk medycznych (2009 r.). Od 2001 roku jest pracownikiem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Od 2011 r. kierował oddziałem hematologii, a od 2014 r. Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku w ŚCO. Od 2015 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii. Jest profesorem i wykładowcą Collegium Medicum UJK.

W kierowanej przez niego Klinice 14 kwietnia 2015 r. dokonano pierwszej w województwie świętokrzyskim autotransplantacji szpiku (przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych pobranych wcześniej od chorego w okresie remisji - ustąpienia objawów choroby). Pod kierunkiem prof. Marcina Pasiarskiego w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO prowadzone były badania naukowe nad oceną efektywności szczepień przeciwko streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc) u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i gammapatię monoklonalną o nieustalonym znaczeniu. W oparciu o swoje badania prof. Pasiarski opracował pierwszy w Polsce i Europie program szczepień przeciwko pneumokokom dla chorych onkologicznie, chroniący ich przed pneumokokowym zapaleniem płuc i sepsą.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka