Zbiórka krwi na UJK

25 kwietnia 2023 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się zbiórka krwi dla pacjentów świętokrzyskich szpitali. Studenci UJK kolejny raz stanęli na wysokości zadania.

Podczas akcji zarejestrowano 65 osób, z czego 45 oddało krew. Łącznie pobrano blisko 20 litrów życiodajnego płynu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom i pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Na osobne wyrazy uznania zasługują organizatorzy: koordynator akcji mgr Katarzyna Krzak oraz studenci Prawa i Bezpieczeństwa narodowego.

Przypomnijmy, że krew można oddawać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Oddziałach Terenowych w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej. Więcej informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek RCKiK na: www.rckik-kielce.com.pl


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka