Uniwersytet dla rozwoju biznesu

Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbyło się seminarium inaugurujące projekt "UJK dla rozwoju biznesu".

W ramach projektu zaplanowano cykl przedsięwzięć skierowanych na wzmocnienie relacji naukowców prowadzących badania w naszym Uniwersytecie ze środowiskiem gospodarczym.

W seminarium wzięli udział pracownicy uniwersytetu z wszystkich wydziałów i pozostałych jednostek oraz studenci i doktoranci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Poznali oni założenia projektu, które przedstawili prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prorektor do spraw rozwoju i finansów UJK oraz Konrad Januszewski, kierownik Centrum Zarządzania Projektami UJK.

Efektem projektu ma być podpisanie około 10 umów pomiędzy wnioskodawcami (pracownikami, studentami, doktorantami UJK) a podmiotami gospodarczymi z terenu Polski. Wnioskodawca wybiera podmiot gospodarczy, nawiązuje z nim współpracę polegającą na badaniu potrzeb w zakresie możliwości realizacji pracy będącej przedmiotem projektu i jej wykorzystania w ramach działalności podmiotu. Wnioskodawca może otrzymać na swój projekt do 70 tysięcy złotych. Może liczyć także na wsparcie Centrum Zarządzania Projektami, między innymi w kwestiach patentowych. Prezentacja ze szczegółami dotyczącymi projektu znajduje się w linku poniżej.

To właśnie ochronie praw własności intelektualnej poświęcone było pierwsze z trzech seminariów planowanych w ramach projektu. W swoich wystąpieniach mówili o tym: dr Karol Bator i dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK.

Prof. dr hab. Jarosław Karpacz przedstawił w swoim wystąpieniu  koncepcję Uniwersytetu Przedsiębiorczego, jako strategiczny cel realizacji projektu.

Nabór projektów będzie ogłoszony w listopadzie 2022, a projekty będą realizowane do końca października 2023 roku. 

Założenie projektu UJK DLA ROZWOJU BIZNESU

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka