Nowe poradniki dotyczące postępowań awansowych w nauce

Rada Doskonałości Naukowej opublikowała kolejne poradniki. Pierwszy zawiera ważne informacje i wskazówki dotyczące postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, drugi stanowi kompendium wiedzy związanej z zagadnieniami recenzowania w postępowaniach awansowych.

Oprócz tego Rada Doskonałości Naukowej przygotowała także przykładowe wzory umów z recenzentami na sporządzenie opinii w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

Poradniki można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej RDN (www.rdn.gov.pl) w zakładce „Dobre praktyki”.

Pismo Przewodniczącego RDN w sprawie publikacji poradników do pobrania.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka