Ankietyzacja. Daj nam znać, co myślisz o UJK!

Zapraszamy do udziału w ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia na naszej Uczelni. Wśród respondentów zostaną rozlosowane nagrody. Wyniki kwestionariuszy posłużą doskonaleniu procesu kształcenia. Ankietyzacja trwa od 28 czerwca do 28 sierpnia.

Kolejny raz serdecznie zapraszamy całą społeczność akademicką do wzięcia aktywnego udziału w ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia w naszej Uczelni. Ankiety można wypełniać w terminie: 28 czerwca – 28 sierpnia, w zależności od ankiety – poprzez Wirtualną Uczelnię i online (wyślemy odpowiedni link/linki na Państwa e-mail).

Znów będzie można ocenić nauczycieli akademickich (w zakresie wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych) oraz same zajęcia dydaktyczne. Chcemy też poznać Państwa opinie na temat jakości zajęć zdalnych. Dodatkowo pragniemy również poznać opinie naszych przyszłych absolwentów na temat realizowanego przez UJK kształcenia na danym kierunku studiów. Bardzo liczymy też na wszelkie Państwa uwagi i spostrzeżenia. Dzięki nim jesteśmy w stanie wskazać wysoko oceniane aspekty kształcenia, a także poprawić zgłaszane kwestie.

Dzięki aktywnemu udziałowi w ankietyzacji możliwe będzie poznanie Państwa opinii na temat wybranych aspektów procesu kształcenia. Zapewniamy pełną anonimowość ankiet – ich wyniki będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów. Ponadto, wyniki te (po prezentacji władzom Uczelni i wydziałów) posłużą doskonaleniu procesu kształcenia. Dbamy o jego wysoką jakość, liczymy więc na  to, że wskażecie nam Państwo, jakie aspekty kształcenia cenicie, a jakie sugerowalibyście poprawić. Chcemy to wiedzieć, by dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań...

Dlaczego jeszcze warto się zaangażować? Otóż, wśród respondentów wydziału/filii, najbardziej aktywnego w ankietyzacji, drugi już raz, zostaną rozlosowane karty podarunkowe na zakupy.

Nadmieniamy, że problemy techniczne, które wystąpią podczas ankietyzacji można zgłaszać do informatyków, działających w jednostkach organizacyjnych UJK pokaż.

Biuro ds. Kształcenia

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2021-07-23 09:46

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka