Koordynatorzy programu MOST w UJK

Koordynatorzy programu MOST w UJK

 
Koordynator uczelniany

Anita Żelichowska
Dział Nauczania UJK
anita.zelichowska@ujk.edu.pl

 

Koordynatorzy wydziałowi i instytutowi

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Most w UJK w Kielcach

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w ramach Programu MOST

Kontakt

Adres e-mail

Wydział

1

dr hab. Marzena Marczewska

Koordynator Wydziałowy

413 497 116

marzena.marczewska@ujk.edu.pl

Wydział Humanistyczny

2

dr Joanna Senderska

Koordynator w Instytucie Filologii Polskiej

413 497 118

 

3

dr Sylwia Konarska-Zimnicka

Koordynator w Instytucie Historii

41 349 73 06; 41 349 73 10

 

4

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska

Koordynator w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji

413497142; 413497146

 

5

dr Łukasz Stolarski

Koordynator w Instytucie Filologii Obcych

41 349 71 31, 41 349 68 01

 

6

dr Małgorzata Kwaśniewska

Koordynator Wydziałowy

413 496 709

malgorzata.kwasniewska@ujk.edu.pl

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

7

dr Joanna Karczewska

Koordynator w Instytucie Edukacji Szkolnej

41 349 67 69; 41 349 67 82

joan.kar@wp.pl

8

dr Małgorzata Stawiak-Ososińska

Koordynator w Instytucie Pedagogiki i Psychologii

605743047

m.stawiak@ujk.edu.pl

9

dr Katarzyna Krzykawska

Koordynator w Instytucie Sztuk Pięknych

41 349 66 51: 41 349 66 54

krzykasia@hotmail.com

10

mgr  Wojciech Lipiński

Koordynator w Instytucie Edukacji Muzycznej    

792-824-317

wlipinski@ujk.edu.pl

11

prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk

Koordynator do spraw Studiów Doktoranckich w Instytucie Sztuk Pięknych

41 349 66 53

Urszula.Slusarczyk@ujk.edu.pl

12

dr hab. Ewa Kula

Koordynator do spraw Studiów Doktoranckich w Instytucie Pedagogiki i Psychologii

41349-67-30

ewa.kula@ujk.edu.pl

13

dr Marta Repelewicz

Koordynator Wydziałowy

413 497 006

marta.repelewicz@ujk.edu.pl

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

14

dr Joanna Grzela

Koordynator Wydziałowy

413 496 554

joanna.grzela@ujk.edu.pl

Wydział Zarządzania i Administracji

15

dr Kazimiera Zdziebło

Koordynator w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa

413 496 935

kazimiera.zdzieblo@ujk.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu

16

 dr Elżbieta Cieśla

Koordynator w Instytucie Zdrowia Publicznego

413 496 952

elzbieta.ciesla@ujk.edu.pl

17

dr Beata Szczepanowska - Wołowiec

Koordynator w Instytucie Fizjoterapii

41 349 69 54

 

18

dr Janusz Budziński

Koordynator Wydziałowy

(44) 732 74 00 wew. 122 lub (44) 732 74 22

j.budzinski@unipt.pl

Wydział Filologiczno-Historyczny, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

19

mgr Kamila Jakubczak-Krawczyńska

Koordynator Wydziałowy

(44) 732 74 32 lub (44) 732 74 00 wew. 200

 

Wydział Nauk Społecznych, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka