Administracja

Rektor

 • prof. dr hab. Stanisław Głuszek
 • ul. Żeromskiego 5, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 00
 • e-mail:

Sekretariat Rektora

 • mgr Anna Lewandowska
 • Żeromskiego 5 pok.115, Kielce
 • 48 41 349 72 00
 • e-mail:

Biuro Rektora

 • mgr Anna Kacprzak - dyrektor biura
 • Żeromskiego 5 pok.112, Kielce
 • 48 41 349 72 01
 • e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Prorektora ds. Medycznych

 • Agnieszka Walas
 • Żeromskiego 5 pok.114, Kielce
 • 48 41 349 72 04
 • e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

 • mgr Anita Wrona
 • Żeromskiego 5 pok.116, Kielce
 • 48 41 349 72 06
 • e-mail:

Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów

 • mgr inż. Justyna Momot
 • Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
 • 48 41 349 72 10
 • e-mail:

Kanclerz

 • dr hab. Aleksandra Pisarska
 • ul. Żeromskiego 5, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 10
 • e-mail:

Sekretariat Kanclerza

 • mgr inż. Justyna Momot
 • Żeromskiego 5, Kielce
 • 48 41 349 72 10
 • e-mail:

Z-ca Kanclerza

 • mgr Monika Pożoga
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 82
 • e-mail:

Kwestor

 • mgr Małgorzata Tomasik
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 204, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 54
 • e-mail:

Z-ca Kwestora

 • mgr Monika Paluch
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 204, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 73 43
 • e-mail:

Z-ca kwestora ds. budżetowania, planowania i analiz

 • mgr Tomasz Czajewicz
 • ul. Żeromskiego 5 pok. 205, Kielce
 • Tel.: +48 41 349 73 36
 • e-mail:

Dział Organizacyjno-Prawny

Kierownik działu

 
 

Kancelaria

 

Sekcja promocji

 

Zespół Radców Prawnych

Koordynator zespołu radców prawnych

 
 

Dział Kadr

Kierownik Działu

 
 

Inspektor Ochrony Danych

www: bip.ujk.edu.pl

 

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

 

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Stanowisko ds. Obronnych

 

Stanowisko ds. Zarządzania Dokumentacją Elektroniczną

 

Centrum Zarządzania Projektami

Kierownik centrum

 
 

Stanowisko ds. Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju

 

Dział Kształcenia

Kierownik działu

 

Sekcja Jakości Kształcenia

 

Sekcja Praktyk i Umów Dydaktycznych

 

Sekcja Rekrutacji

 

Sekcja Rozliczeń Dydaktyki

 

Dział Spraw Studenckich

Kierownik działu

 

Sekcja Obsługi Domów Studenta

 

Sekcja Obsługi Świadczeń i Toku Studiów

 

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik działu

 
 

Dział Nauki

Kierownik działu

 
 

Dział Infrastruktury Medycznej

Kierownik działu

 
 

Sekcja Projektów Medycznych

 

Dział Obsługi Nieruchomości

 

Dział Obsługi Nieruchomości Miasteczka Studenckiego

Kierownik działu

 
 

Dział Techniczno-Budowlany

Kierownik działu

 
 

Centrum Informatyki

Kierownik centrum

 

Sekcja Aplikacji i Wsparcia Informatycznego

Kierownik sekcji

 
 

Sekcja Infrastruktury Serwerowej

Kierownik sekcji

 
 

Sekcja Infrastruktury Teleinformatycznej

Kierownik sekcji

 
 

Sekcja Utrzymania Teleinformatycznej Infrastruktury Wydziałów i Collegium Medicum

Kierownik sekcji

 
 

Dział Logistyki

Kierownik działu

 
 

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik działu

 
 

Sekcja BHP i Ppoż

 

Sekcja Inwentaryzacji

 

Stanowisko ds. Socjalnych

 

Dział Finansowy

Kierownik działu

 

Sekcja Finansowa

 

Sekcja Weryfikacji i Kontroli

 

Dział Księgowości

Kierownik działu

 
 

Dział Płac

Kierownik działu

 
 

Sekcja Ewidencji Majątkowej

 

Sekcja Planowania i Analiz

 

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka