III Forum Doktorantów UJK

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK prof. dr hab. Jacka Semaniaka.

 

Najbliższa edycja

III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

11-12.06.2018 r.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

aula B1

godzina 9.00

 

Rejestracja: 10 maja 2019

Forum Doktorantów ma charakter seminarium służącemu wymianie myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych realizowanych w UJK. Forum skierowane jest również do przyszłych doktorantów, realizujących swoje pasje naukowe w ramach prac dyplomowych lub magisterskich oraz działalności w Studenckich Kołach Naukowych.

 

W ramach Forum Doktorantów odbędą się obrady w sekcjach:

1) nauk humanistycznych,

2) nauk ścisłych i przyrodniczych,

3) nauk o zdrowiu

4) nauk społecznych i sztuki.

 

Udział w Forum Doktorantów jest bezpłatny w ramach sesji referatowej lub plakatowej.

Sesja referatowa skierowana jest do doktorantów UJK którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego. Udział w sesji jest dla nich obowiązkowy i stanowi sprawozdanie z postępów w realizacji pracy doktorskiej. Na 10-minutowe wystąpienie (prezentacja w formacie MS PowerPoint) składają się informacje zawierające koncepcję pracy/wstępne badania (dotyczy uczestników I roku studiów doktoranckich) lub postępy badań naukowych w minionym roku akademickim (dotyczy uczestników II, III, IV roku studiów doktoranckich). W przypadku doktorantów, którzy otworzyli przewód doktorski udział w sesji referatowej jest fakultatywny. Referaty mogą być przedstawione w języku polskim lub angielskim. Prace przedstawione w języku angielskim będą stanowiły kryterium premiujące.

Wszystkie prace doktorantów zaprezentowane w sesji referatowej będą nominowane do Nagrody Rektora „Prodomus” w każdej z dyscyplin.

Sesja plakatowa skierowana jest do studentów UJK i doktorantów z innych Uczelni. Plakat o maksymalnych wymiarach (szerokość 85 cm × wysokość 120 cm) powinien zawierać informacje: tytuł, imię i nazwisko autora(ów), afiliację, kontakt, wprowadzenie w tematykę, metody, wyniki, wnioski, literatura.

 

Rejestracja

Wypełniony w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r. na adres e-mail: ursd@ujk.edu.pl. Abstrakty zostaną opublikowane w wersji elektronicznej w książce streszczeń III Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na stronie internetowej Forum.

 

Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na e-mail: ursd@ujk.edu.pl.

Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/URSDUJK/

https://forumdoktorantow.ujk.edu.pl/index.php

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Kontakt

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

ursd@ujk.edu.pl

https://www.facebook.com/URSDUJK/

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka