Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Administracja centralna UJK

 

Sekretariat Rektora
mgr Anna Kacprzak
48 41 349 72 00
48 41 349 72 01
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów 
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
mgr Anita Wrona
48 41 349 72 06


Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Agnieszka Walas
48 41 349 72 04
Sekretarz Rektora
mgr Maciej Łagan
48 41 349 72 84
Sekretariat Kanclerza
mgr Jagoda Matałowska-Stańczyk
48 41 349 72 10
Kanclerz
dr Aleksandra Pisarska
48 41 349 72 10
Zastępca Kanclerza ds. ogólnych
mgr Grzegorz Orawiec
48 41 349 72 12
Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor
mgr Małgorzata Tomasik
48 41 349 72 54
Zastępca Kanclerza ds. Filii
ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.  
mgr Rafał Strojny
44 732 74 08
Zastępca Kwestora ds. Rachunkowości i Finansów
mgr Monika Paluch
48 41 349 73 43
Zastępca Kwestora ds. Kontrolingu
mgr Tomasz Czajewicz
48 41 349 73 36
Rzecznik prasowy
mgr Piotr Burda
48 41 349 72 35
Kancelaria ogólna
48 41 349 72 94
48 41 349 73 30
48 41 344 55 14

Audytor wewnętrzny
Biuro Promocji i Informacji
  • Pokaż dane i kontakt do pracowników
  • promocja.ujk.edu.pl
Biuro Organizacyjno - Prawne
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Finansowy
Dział Funduszy Europejskich
Dział Infrastruktury Medycznej
Dział Innowacji i Transferu Technologii
Dział Kadr
Dział Księgowości
Dział Nauczania
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Dział Płac
Dział Spraw Studenckich
Dział Techniczno - Budowlany
Dział Transportu i Zaopatrzenia

Dział Zabezpieczenia Informatycznego
  • Problemy z pocztą elektroniczną prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem: 48 41 349 62 05 
  • Awarie sieci uczelnianej (brak dostępu do Internetu) prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem: 48 41 349 62 08 
  • Awarie Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem: 48 41 349 73 66
Dział Zamówień Publicznych
Inspektor ochrony danych
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Stanowisko ds. Socjalnych
Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Niejawnych
Radcy Prawni
Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz
Sekcja Inwentaryzacji
Sekcja ds. bhp i p.poż.
Stanowisko ds. Obronnych
Stanowisko ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka