Administracja

Administracja centralna UJK

 • Rektor
  • prof. dr hab. Stanisław Głuszek
  • Żeromskiego 5, Kielce
  • 48 41 349 72 00
  • rektor@ujk.edu.pl
 • Kanclerz
  • dr Aleksandra Pisarska
  • Żeromskiego 5, Kielce
  • 48 41 349 72 10
  • kanclerz@ujk.edu.pl
  • Z-ca Kanclerza ds. zarządzania nieruchomościami
   • mgr Monika Pożoga
   • Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
   • 48 41 349 72 82
   • monika.pozoga@ujk.edu.pl
  • Z-ca Kanclerza ds. filii w Piotrkowie Trybunalskim
   • mgr Rafał Strojny
   • 44 732 74 08
   • ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.
 • Kwestor
  • mgr Małgorzata Tomasik
  • Żeromskiego 5 pok. 204, Kielce
  • 48 41 349 72 54
  • kwestor@ujk.edu.pl
  • Z-ca Kwestora
   • mgr Monika Paluch
   • Żeromskiego 5 pok. 204, Kielce
   • 48 41 349 73 43
   • monika.paluch@ujk.edu.pl
  • Zastępca Kwestora ds. Kontroli
   • mgr Tomasz Czajewicz
   • Żeromskiego 5 pok. 205, Kielce
   • 48 41 349 73 36
   • tomasz.czajewicz@ujk.edu.pl
 • Biuro Rektora
  • mgr Anna Kacprzak - dyrektor biura
  • Żeromskiego 5 pok.112, Kielce
  • 48 41 349 72 01
  • anna.kacprzak@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Rektora
   • mgr Anna Kamińska
   • Żeromskiego 5 pok.115, Kielce
   • 48 41 349 72 00
   • rektor@ujk.edu.pl
   • anna.kaminska@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Prorektora ds. Nauki
   Sekretariat Prorektora ds. Medycznych
   • Agnieszka Walas
   • Żeromskiego 5 pok.114, Kielce
   • 48 41 349 72 04
   • agnieszka.walas@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia
   • mgr Anita Wrona
   • Żeromskiego 5 pok.116, Kielce
   • 48 41 349 72 06
   • anita.wrona@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
   Sekretariat Kanclerza
   • mgr inż. Justyna Momot
   • Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
   • 48 41 349 72 10
   • sekretariat.kanclerza@ujk.edu.pl
  • Kancelaria ogólna
  • Sekcja promocji
  • Dział Organizacyjno-Prawny