prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski

Kandydat na stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia

prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski

Prof. Marek Ruszkowski urodził się 21 kwietnia 1960 roku w Radomiu. Tam w 1979 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego. W latach 1979–1983 odbył studia z zakresu filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Doktoryzował się w 1990 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie pracy zatytułowanej Składnia prozy Witolda Gombrowicza. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1998 (kolokwium habilitacyjne w 1997) w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie na podstawie rozprawy Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 31 stycznia 2008 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W 1983 rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach  (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Od 1990 do 1993 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego, w latach 1996–1999 wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, a w latach 2002–2005 dyrektorem tego instytutu.

Do tej pory opublikował ponad 210 prac, w tym 11 książek. Pod jego redakcją ukazały się 4 tomy prac zbiorowych. Jako recenzent wydawniczy opiniował 76 książek (monografii, słowników, prac zbiorowych, tomów pokonferencyjnych, podręczników szkolnych i akademickich). Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim gramatyki języka polskiego, stylistyki, statystyki językoznawczej i kultury języka. Dotychczas wypromował ponad 250 magistrów oraz 3 doktorów. Jeden z nich, dr Mateusz Kowalski, otrzymał w 2014 r. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską obronioną w 2013 r. Profesor M. Ruszkowski recenzował również 4 prace doktorskie oraz 1 habilitacyjną.

 W latach 1998-2001 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Przez trzy kadencje (1999-2008) był członkiem Senatu UJK. Jest zastępcą redaktora naczelnego międzynarodowego pisma „Respectus Philologicus” oraz kierownikiem Zakładu Polszczyzny Współczesnej i Historycznej. Od 2002 r. jest rzeczoznawcą podręczników szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta RP (2014). Poza tym otrzymał 6 nagród rektora, Medal 40-lecia Uczelni (2010) i nagrodę Samorządu Studentów UJK Przyjaciel Studenta (2013). 

Wybrane publikacje książkowe:

  • Składnia prozy Witolda Gombrowicza (1993)
  • Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego (1995)
  • Analiza składniowa wypowiedzeń. Zbiór ćwiczeń (1996)
  • Główne tendencje syntaktyczne w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego (1997)
  • Nie tylko o kulturze języka. Szkice o współczesnej polszczyźnie (1999)
  • O stylu prozy polskiej XX wieku. Zbiór studiów (2000)
  • Kategorie pośrednie w składni polskiej (2001)
  • Statystyka w badaniach stylistyczno-składniowych (2004)
  • Słownik polskich pleonazmów i tautologii (2012)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka