prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek

Kandydat na stanowisko na prorektora ds. medycznych

prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek

Stanisław Głuszek (ur. 17.02.1954 roku w Tarczku gm. Pawłów)

W roku 1978 ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem w 1981 na Akademii Medycznej w Łodzi, w 1997 stopień doktora habilitowanego na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 2003 roku uzyskałem tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP.

Jako lekarz ze specjalizacją z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej praktykę lekarską prowadzę od 1978r. Od 1988 roku pełnię funkcję kierownika Oddziału Chirurgii – Kliniki. W 1991 roku zostałem mianowany konsultantem wojewódzkim ds. chirurgii ogólnej. Od roku 2001 związany jestem z UJK (2001-2004 – st. profesora nadzwyczajnego, a od 2004 - profesora zwyczajnego). W latach 2006-2007 pełniłem funkcję Dyrektora IPP WNoZ AŚ w Kielcach, od 2007 funkcję Dziekana WNoZ obecnie WLiNoZ.

Mój dorobek mieści się w trzech obszarach aktywności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Jestem autorem ponad 300 publikacji: m.in. autorem, współautorem i redaktorem publikacji z zakresu chirurgii, 21 rozdziałów w książkach, 6 książek, których byłem redaktorem lub współautorem. Wydałem monografię "Zapis umierania" oraz "Z dziejów Chirurgii Regionu Świętokrzyskiego". Łączna liczba IF to 93,146, indeks Hirsha 8. Ponadto jestem kierownikiem projektów finansowanych przez MNiSW oraz współautorem projektu NCN.

Kierując wydziałem kładłem nacisk na rozwój kształcenia medycznego w Kielcach, którego efektem było stworzenie odpowiedniej infrastruktury dydaktycznej i badawczej w UJK w Kielcach. Dzięki tym staraniom kształcimy na kierunkach: ratownictwo medyczne (I stopień), fizjoterapia (I, II stopień), kosmetologia (I stopień), pielęgniarstwo (I, II stopień), położnictwo (I, II stopień), zdrowie publiczne (I, II stopień), wychowanie fizyczne (I stopień), a także uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla Uniwersytetu i całego środowiska medycznego było przyznanie w roku 2015 WNoZ uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Kolejnym etapem rozwoju Wydziału było przyznanie uprawnień do prowadzenia kierunku lekarskiego. 

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne zostałem wyróżniony kilkukrotnie Nagrodami Rektora oraz zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Gloria Medicinae. Ponadto otrzymałem Pierwszą Nagrodę za pracę naukową [część habilitacji] na Międzynarodowym Kongresie Chirurgów Mediolan 1989 r., Pierwszą Nagrodę Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego za pracę o znaczeniu żywienia w raku żołądka i wpustu (2000) oraz wyróżnienie zgłoszonej pracy na Sympozjum Proktologicznym (2006).


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka