Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

POL-on - Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

POL-on jest to Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Zadaniem POL-onu jest stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych.

 

 • System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w ramach ZSI POL-on tworzą m.in. następujące wykazy: instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, kierunków studiów, uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku, uruchomionych studiów na kierunku, studentów i doktorantów, studiów doktoranckich, pomocy materialnej, sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania planu rzeczowo - finansowego, sprawozdań z działalności uczelni, sprawozdań finansowych, planów rzeczowo-finansowych, ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień dr, dr hab. lub tytuł profesora, baza streszczeń/autoreferatów i recenzji, uprawnień jednostek do nadawania stopni naukowych.

  Uniwersytecki Koordynator ds. Kształcenia systemu POL-on
  Mgr Daniel Oszurek
  Tel. (41) 349-72-57
  e-mail: daniel.oszurek@ujk.edu.pl
  Adres strony WWW: www.ujk.edu.pl/koordynator-ujk-ds_ksztalcenia_pol-on.html

 • System Informacji o Nauce w ramach ZSI POL-on obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach oraz centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.

  Uniwersytecki Koordynator ds. Nauki systemu POL-on
  Dr Wojciech Majkowski
  Tel. (41) 349-73-11
  e-mail: wmaj@ujk.edu.pl
  Adres strony WWW: www.ujk.edu.pl/dn/polon.html

 

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Nauki

 

 

Imię i nazwisko

Wydział

Kontakt

Dr hab. prof. UJK Artur Życki

Zarządzania i Administracji

Tel. (41) 349-66-16

E-mail: artur.zycki@ujk.edu.pl

Magdalena Krupa

Humanistyczny

Tel. (41) 349-69-98

E-mail: whum@ujk.edu.pl

Dr Maria Obrusznik-Partyka

Filologiczno-Historyczny

Tel. (44) 732 74 00 wew. 122

E-mail: m.partyka@unipt.pl

Dr inż. Paweł Plaskura

Nauk Społecznych

E-mail: p.plaskura@unipt.pl

Mgr Magdalena Kwiatkowska

Matematyczno-Przyrodniczy

Tel. (41) 349-62-39

E-mail: magdalena.kwiatkowska@ujk.edu.pl

Mgr Anna Kamińska

Nauk o Zdrowiu

Tel. (41) 349-69-09

E-mail: annakam@ujk.edu.pl

Mgr Wiesława Zasada

Pedagogiczny i Artystyczny

Tel. (41) 349-67-25

E-mail: wieslawa.zasada@ujk.edu.pl

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Kształcenia

 

 

Imię i nazwisko

Wydział

Kontakt

Dr Anna Dybała

Zarządzania i Administracji

Tel. (41) 349-66-16

E-mail: adybala@ujk.edu.pl

Dr inż. Paweł Plaskura

Nauk Społecznych

E-mail: p.plaskura@unipt.pl

Joanna Jedynak

Humanistyczny

Tel. (41) 349-71-04

E-mail: joanna.jedynak@ujk.edu.pl

Mgr Aleksandra Markowska

Matematyczno-Przyrodniczy

Tel. (41) 349-62-28

E-mail: amarkowska@ujk.edu.pl

Mgr Karina Janic

Nauk o Zdrowiu

Tel. (41) 349-69-11

E-mail: karina.janic@ujk.edu.pl

Mgr Dorota Stępień

Pedagogiczny i Artystyczny

Tel. (41) 349-67-14

E-mail: dorota.stepien@ujk.edu.pl

Mgr Blanka Porczyńska

Filologiczno-Historyczny

Tel. (44) 732 74 00 wew. 125

E-mail: b.porczynska@unipt.pl

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka