Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dane teleadresowe

 

 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Siedziba: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce


NIP: 657-02-34-850
Regon: 000001407

 
 

Informacja o numerach UJK

Kancelaria Uczelni
41 349 72 94

FAX (sekretariar Rektora)
41 349 72 01

 

Sekretariat Rektora
mgr Anna Kacprzak (pok. 37)
48 41 349 72 00
48 41 349 72 01
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
oraz Prorektora ds. Spraw Studenckich i Kształcenia
mgr Anita Wrona (pok. 35)
48 41 349 72 06

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Magdalena Antoniak (pok. 38)
48 41 349 72 04
Sekretariat Prorektora do Spraw Medycznych
mgr Anna Kamińska
Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce
48 41 349 69 09
Kanclerz
ul. Żeromskiego 5  
dr Aleksandra Pisarska (pok. 5)
48 41 349 72 99
Z-ca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor
ul. Żeromskiego 5  
mgr Małgorzata Tomasik (pok. 27)
48 41 349 72 54
Sekretariat Kanclerza
Sabina Pańszczyk (pok. 5)
48 41 349 72 10
Zastępca Kwestora
mgr Monika Paluch (pok. 30)
48 41 349 73 43
Sekretarz Rektora
mgr Maciej Łagan (pok. 40)
48 41 349 72 84

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka