Komunikat w sprawie składania zapotrzebowań w roku 2016

Informuję, że zapotrzebowania na zakupy towarów, usług i robót budowlanych  do realizacji w roku 2016  należy składać do 30 listopada 2016r.
 
W przypadku zapotrzebowań na zakup sprzętu, usług (w tym druk publikacji),  robót budowlanych,  itp., które podlegają przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przed złożeniem zapotrzebowania  należy ustalić z kierownikiem Działu Zamówień Publicznych, czy będzie możliwa realizacja zakupu w 2016r.
 
Zapotrzebowania, które nie zostaną zrealizowane do 31.12.2016r. tracą ważność.
 
Kanclerz UJK

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka