Komunikat w sprawie składania zapotrzebowań w roku 2015

Informuję, że zapotrzebowania na zakupy towarów, usług i robót budowlanych w roku 2015 należy składać do dnia 30 listopada 2015 roku.

Zapotrzebowania złożone po tym terminie z uwagi na obowiązujące w naszej Uczelni procedury, nie zostaną zrealizowane w 2015 r.

 

Kanclerz UJK


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka