Komunikat w sprawie obowiązku sporządzania faktur za usługi edukacyjne

Informuję, że obowiązek sporządzania faktur z tytułu opłat za usługi edukacyjne spoczywa na dziekanatach wydziałów.

Kanclerz UJK
mgr Janina Pierścińska


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka