Informacja w sprawie zapotrzebowań w roku 2013

Kielce, dnia 3.01.2013 r.

Informuję, ze zapotrzebowania na zakupy towarów, usług i robót budowlanych w roku 2013 można składać dopiero po zatwierdzeniu planu zamówień publicznych na 2013 rok (wzór planu dostępny na stronie internetowej (www.ujk.edu.pl/dzp/wzory.php).

Zapotrzebowania powinny być składane elektronicznie przez osoby do tego upoważnione w jednostrkach. Po zatwierdzeniu zapotrzebowania do realizacji zakupy może być zrealizowany. Do momentu zatwierdzenia budżetu jednostka nie może wydać więcej niż 10% rocznego budżetu. Powyższe zasady nie dotyczą zakupów realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Uwaga: o możliwości składania zapotrzebowań w formie elektrocznej poinformujemy odrębnym pismem.

Kanclerz UJK


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka