Jakość Kształcenia

Regulamin studiów

Treść regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dostępny w postaci załącznika PDF

Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia

dla kierunku Fizyka:

 • Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
 • Dr hab. Dariusz Banaś
 • Dr hab. Jakub Szlachetko
 • Dr Monika Biernacka
 • Dr Andrzej Dąbrowski
 • Dr Aldona Kubala-Kukuś
 • Dr Urszula Majewska
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Paweł Wołowiec (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)

 • Przedstawiciel studentów:

 • mgr Ilona Stabrawa (Fizyka III stopień)
 • Bartłomiej Iwan (Fizyka II stopień)

dla kierunku Fizyka Techniczna:

 • Prof. dr hab. Janusz Braziewicz
 • Dr hab. Dariusz Banaś
 • Dr Andrzej Dąbrowski
 • Dr Przemysław Kościkv
 • Dr Aldona Kubala-Kukuś
 • Dr Radosław Maj
 • Dr Urszula Majewska
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

 • Interesariusze zewnętrzni:

 • mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • mgr Krzysztof Buliński (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)

 • Przedstawiciel studentów:

 • Barbara Rusek (Fizyka Techniczna I stopień)

dla kierunku Informatyka:

 • Dr hab. Dariusz Banaś
 • Dr hab. Maciej Rybczyński
 • Dr Aldona Kubala-Kukuś
 • Dr Tomasz Ruść
 • Dr Przemysław Ślusarczyk
 • Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

 • Przedstawiciel studentów:

 • Michał Wąsik (Informatyka I stopień)

Analiza oceny pracowników przez studentów ( w Instytucie Fizyki)

 • Semestr letni 2015/16 PDF
 • Semestr zimowy 2016/17 PDF

Analiza oceny pracowników przez studentów ( na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym)

 • Semestr letni 2015/16 PDF
 • Semestr zimowy 2016/17 PDF

Ankiety samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia

 • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia - Fizyka technicza I stopień PDF
 • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia -Fizyka I stopień PDF
 • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia - Fizyka II stopień PDF
 • Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia - Informatyka I stopień PDF

  Dzień Jakości Kształcenia

  Informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Jakości Kształcenia znajdą Pańśtwo na stronie: LINK

  Hospitacje

  • Harmonogram hospitacji dostępny do wglądu u Dyrektora ds.dydaktycznych
  • Arkusz hospitacji dostępny jest w formie załącznika do pobrania PDF

  Karty przedmiotów

  Wykaz Kart Przedmiotowych znajdą Pańśtwo klikając w ten LINK

  Księga procedur

  Rejestr procedur ogólnouczelnianych zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia znajdą Państwo klikając w ten LINK

  Plany Studiów

  Aktualne Plany studiów znajdą Państwo klikając w ten LINK

  Praktyki Zawodowe

  Informacje o studenckich praktykach zawodowych realizowanych w Instytucie znajdą Państwo klikając w ten LINK

  Regulamin Dyplomowania

  Regulamin dyplomowania dostępny w formie załącznika PDF

  Sprawozdania

  Sprawozdanie Kierunkowego Zespołu ds.Programów Kształcenia dla kierunku Fizyka dot. ankiet samooceny osiągnięcia przez absolwentów kierunkowych efektów kształcenia po roku akademickim ukończenia studiów 2015/2016 dostępny w formie załącznika PDF

  Studia podyplomowe

  Informacje o studiach podyplomowych realizowanych w Instytucie znajdą Państwo klikając w ten LINK

  Studia doktoranckie

  Informacje o prowadzonych studiach doktoranckich i ich regulamin najdą Państwo pod tym LINK

  Tematyka prac magisterskich

  Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2016/2017 dostępne w formie załącznika PDF

  Formularze

  Formularz przełożenia zajęć PDF