Instutut FizykiKoła naukowe

W Instytucie Fizyki działają obecnie cztery koła naukowe:

Studenckie Koło Naukowe Informatyków SOLUTION

e-mail: pslusarczyk@ujk.edu.pl
Bud. G, pok. A5

Koło skupia studentów informatyki, którzy pragną pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć informatyki i dyscyplin pokrewnych, a także dzielić się własnymi pomysłami i osiągnięciami, w tym także z zakresu praktycznych zastosowań informatyki.

Opiekun Koła:

dr Przemysław Ślusarczyk
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
pslusarczyk@ujk.edu.pl
pok. A5

Studenckie Koło Naukowe Fizyków Kwant

e-mail: kwant@ujk.edu.pl

Koło KWANT skupia Studentów fizyki, którzy chcą pogłębić wiedzę fizyczną poprzez niekonwencjonalnie prowadzone zajęcia, pracę własną polegającą na przygotowywaniu referatów i doświadczeń na interesujące ich tematy, które często pomijane są w treściach kształcenia obowiązujących w programie studiów. KWANT-owcy biorą udział w sesjach i konferencjach Kół Naukowych przedstawiając przygotowane pod kierunkiem Opiekuna Koła prace. Przygotowują cykliczną imprezę Fizykalia promującą fizykę wśród uczniów szkół średnich. Na koniec roku akademickiego organizowane jest wspólnie z kadrą naukową Instytutu Fizyki ognisko i/lub atrakcyjna wycieczka dla członków wszystkich Kół Naukowych działających aktywnie w Instytucie Fizyki UJK.

Sprawozdania z działalności naukowej koła:

2006/2007 [PDF]

2008/2009 [PDF]

2012/2013 [PDF]

2013/2014 [PDF]

2014/2015 [PDF]

2015/2016 [PDF]

2016/2017 [PDF]

Opiekun Koła:

dr Urszula Majewska
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
u.majewska@ujk.edu.pl
tel. (041) 349-64-63

Studenckie Koło Naukowe Neutrino

Celem działalności Koła jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wykłady, uzupełniane pokazami i doświadczeniami, mają po części charakter interdyscyplinarny, ukazując związki fizyki z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak biologia, matematyka, chemia i informatyka. Zajęcia skierowane są dla uczniów interesujących się nie tylko fizyką, ale również innymi naukami przyrodniczymi. Zajęcia prowadzone są głównie przez naukowców UJK zajmujących się naukami przyrodniczymi, ale również przez pracowników innych ośrodków naukowych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Cotygodniowe spotkania, w przygotowaniu i prowadzeniu których aktywnie uczestniczą członkowie Koła, odbywają się w Instytucie Fizyki UJK. Forma prowadzonych zajęć to:

  • zajęcia na pracowni fizycznej (uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia),
  • wykłady z fizyki z pokazami,
  • wykłady z fizyki z doświadczeniami,
  • pokazy z fizyki.

Sprawozdania z działalności naukowej koła:

2005/2006 [PDF]

2006/2007 [PDF]

2007/2008 [PDF]

2008/2009 [PDF]

2009/2010 [PDF]

2010/2011 [PDF]

2011/2012 [PDF]

2012/2013 [PDF]

2013/2014 [PDF]

2014/2015 [PDF]

Opiekun Koła:

dr Aldona Kubala-Kukuś
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
a.kubala-kukus@ujk.edu.pl
tel. (041) 349-64-79

Studenckie Koło Naukowe Astronomów Kwazar

e-mail: kwazar@ujk.edu.pl

Koło skupia studentów szczególnie zainteresowanych astronomią, co w przypadku naszego Instytutu posiadającego dobrze wyposażone Obserwatorium astronomiczne nie ogranicza się tylko do badań teoretycznych ale daje możliwość uczestniczenia i dokumentowania ciekawych zjawisk astronomicznych. Wyniki swojej pracy prezentują na studenckich konferencjach naukowych. W swojej pracy studenci nie zapominają o działalności popularyzującej astronomię wśród mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej. Od kilku lat członkowie Koła organizują obserwacje astronomiczne ciekawych zjawisk na niebie. Z pracownikami Zakładu Astrofizyki UJK prowadzą otwarte obserwacje Marsa w wielkiej opozycji, przejścia Merkurego i Wenus przed tarczą Słońca, częściowego zaćmienia Słońca i Księżyca oraz roju meteorytów. Ponadto organizują wyjazdy obserwacyjne do szkół regionu, oraz konkursy dla młodzieży. Członkowie Koła aktywnie włączają się w działalność promującą Uczelnię. Są współorganizatorami Fizykaliów, biorą udział w Kieleckim Festiwalu Nauki oraz pomagają w przeprowadzeniu Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół średnich organizowanego przez Zakład Astrofizyki UJK i Kieleckie Kuratorium Oświaty.

Opiekun Koła:

dr Janusz Krywult
Instytut Fizyki, UJK
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
j.krywult@ujk.edu.pl
tel. (041) 349 64 85

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka