Instutut FizykiInformatyka (inżynierskie)

Specjalność: Technologie informatyczne

Centralny system inżynierski SIMATICAbsolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka i specjalności Technologie informatyczne powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę  i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą  niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i stosowania nowych rozwiązań technologicznych jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent specjalności technologie informatyczne będzie osobą kompetentną w zakresie projektowania i administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych,  programowania,  pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem zmian w takich branżach jak teleinformatyka, jak również realizacji zadań ogólnych typowych dla absolwentów kierunku informatyka. Główną cecha charakteryzującą jego merytoryczną przydatność do wykonywania zawodu jest wykorzystywanie w pracy najnowszych technologii. Programowanie w technologii NET,  tworzenie aplikacji internetowych w najbardziej zaawansowanych technologicznie środowiskach programistycznych, stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie przechowywania i zarządzania informacją w bazach danych to cechy charakterystyczne pracy projektowej absolwenta tej specjalności. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalność: Teleinformatyka

Wizualizacja sieci InternetAbsolwenci studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, specjalność Teleinformatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę  i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą  niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent specjalności teleinformatyka będzie osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych,  programowania,  pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem zmian w takich branżach jak teleinformatyka, jak również realizacji zadań ogólnych typowych dla absolwentów kierunku informatyka. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka