Instutut FizykiInformatyka (inżynierskie)

O kierunku

Podczas studiów na kierunku Informatyka student otrzymuje wiedzę ogólną kierunkową oraz specjalistyczną, a także wiedzę w zakresie zarządzania systemami informacyjnymi. W zakresie wiedzy ogólnej kierunkowej zaproponowano jednostki wiedzy dające solidne podstawy do studiowania przedmiotów specjalistycznych. Zwrócono szczególną uwagę na grupy przedmiotów, dających gruntowną wiedzę w zakresie:

 • architektury i programowania komputerów z wykorzystaniem nowych języków programowania,
 • podstawowych metod i narzędzi systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i technik multimedialnych, połączonych z technikami przetwarzania i kompresji obrazów,
 • podstaw komputerowego przetwarzania sygnałów i transmisji danych.
 • Ważnym elementem kształcenia jest łączenie podstaw teoretycznych z ich zastosowaniami, tak aby absolwent nabył również praktyczne umiejętności zawodowe – w tym celu na wyższych latach studenci wykonają projekty oprogramowania.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent jest osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych, programowania, pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych w zakresie informatyki.

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka oraz kierunkach pokrewnych.

  Specjalność: Technologie informatyczne

  Centralny system inżynierski SIMATICAbsolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka i specjalności Technologie informatyczne powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę  i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą  niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i stosowania nowych rozwiązań technologicznych jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent specjalności technologie informatyczne będzie osobą kompetentną w zakresie projektowania i administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych,  programowania,  pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem zmian w takich branżach jak teleinformatyka, jak również realizacji zadań ogólnych typowych dla absolwentów kierunku informatyka. Główną cecha charakteryzującą jego merytoryczną przydatność do wykonywania zawodu jest wykorzystywanie w pracy najnowszych technologii. Programowanie w technologii NET,  tworzenie aplikacji internetowych w najbardziej zaawansowanych technologicznie środowiskach programistycznych, stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie przechowywania i zarządzania informacją w bazach danych to cechy charakterystyczne pracy projektowej absolwenta tej specjalności. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Specjalność: Teleinformatyka

  Wizualizacja sieci InternetAbsolwenci studiów inżynierskich na kierunku Informatyka, specjalność Teleinformatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę  i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent tej specjalności będzie dysponował wiedzą  niezbędną do stosowania oraz rozwijania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych, jakie wspierają pracę dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwent specjalności teleinformatyka będzie osobą kompetentną w zakresie projektowania sieci informatycznych i teleinformatycznych, administrowania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych,  programowania,  pełnienia funkcji konsultanta w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem zmian w takich branżach jak teleinformatyka, jak również realizacji zadań ogólnych typowych dla absolwentów kierunku informatyka. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka