Karty Przedmiotów

Informatyka

Fizyka techniczna

Program kształcenia dla studiów wyższych na kierunku Fizyka Techniczna [PDF]

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy - Elektroradiologia

Moduł specjalnościowy - Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy - Nanotechnologie

Moduł fakultatywny

Fizyka II stopnia,trzysemestralne

Moduł ogólnouczelniany

Moduł kierunkowy

Moduł dyplomowy

Moduł specjalnościowy - Fizyka medyczna

Moduł specjalnościowy - Nanotechnologie

Moduł fakultatywny