Instutut FizykiZasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej na stronie https://www.ujk.kielce.pl/rekrutacja/. Na tej stronie dostępne są również wszelkie informacje dotyczące terminów i trybu rekrutacji.
(Uwaga! Strona jest chroniona certyfikatem UJK - w razie konieczności prosimy o potwierdzenie wyjątku bezpieczeństwa).

Ogólne zasady rekrutacji elektronicznej opisano na stronie http://www.ujk.edu.pl/rekrutacja/help/. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem rejestracji.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR). Kompletny wykaz i dane teleadresowe członków WKR znajdą Państwo w zakładce rekrutacja 2016/2017 na stronie internetowej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego: http://www.ujk.edu.pl/wmp/rekrutacja.

Uprzejmie informujemy, że dr R. Maj - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialny za zgłoszenia kandydatów na kierunkach: Fizyka, Fizyka techniczna i Informatyka pełni dyżur według harmonogramu dostępnego do pobrania: PDF. Dodatkowo 11 i 12 lipca w godzinach: 11:00 -14:00 Pan dr R.Maj dostępny będzie do dyspozycji kandydatów w sali 50 (parter Instytut Fizyki) oraz pod numerem telefonu 41 349 6444.
Natomiast codziennie w godzinach od 10 do 15.00 informacji udzielają sekretarze WKR:
mgr inż. Karol Królikowski tel. 41 349 6240
mgr Aleksandra Markowska tel. 41 349 6228

Kierunki studiów i specjalności oferowane w Instytucie Fizyki:

 1. Fizyka (studia I stopnia 3-letnie z kontynuacją na studiach II stopnia) ze specjalnościami:
  • fizyka medyczna (specjalność prowadzona we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, gdzie uzyskało zatrudnienie wielu naszych abslolwentów)
  • fizyka z informatyką
 2. Fizyka techniczna (studia I stopnia inżynierskie 3.5-letnie stacjonarne ze specjalnościami:
  • fizyka medyczna (specjalność prowadzona we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii)
  • elektroradiologia - specjalność dla osób chcących pracować na stanowisku elektroradiologa w służbie zdrowia - zgodnie z nową ustawą)
  • nanotechnologie - nowa specjalność
 3. Informatyka (studia I stopnia inżynierskie 3.5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) ze specjalnościami:
  • teleinformatyka (specjalność poszukiwana przez firmy telekomunikacyjne i operatorów sieci komórkowych)
  • technologie informatyczne (specjalność poszukiwana przez firmy integrujące technologie informatyczne w biznesie, administracji, oświacie i służbie zdrowia
 4. Fizyka (studia II stopnia 1,5-letnie) ze specjalnościami:
  • fizyka medyczna
  • nanotechnologie nowa specjalność
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka