Instutut FizykiInformacje podstawowe

Budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK

Status Instytutu

Instytut posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kształcenia na kierunkach Fizyka i Informatyka.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk fizycznych oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie Fizyka.


Kierunki studiów i specjalności oferowane w Instytucie Fizyki:

 1. Fizyka (studia I stopnia 3-letnie z kontynuacją na studiach II stopnia) ze specjalnościami:
  • fizyka medyczna (specjalność prowadzona we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, gdzie uzyskało zatrudnienie wielu naszych absolwentów)
  • fizyka z informatyką
 2. Fizyka techniczna (studia I stopnia inżynierskie 3.5-letnie stacjonarne ze specjalnościami:
  • fizyka medyczna (specjalność prowadzona we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii)
  • elektroradiologia - (specjalność dla osób chcących pracować na stanowisku elektroradiologa w służbie zdrowia - zgodnie z nową ustawą)
  • nanotechnologie - nowa specjalność !
 3. Informatyka (studia I stopnia inżynierskie 3.5-letnie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)) ze specjalnościami:
  • teleinformatyka (specjalność poszukiwana przez firmy telekomunikacyjne i operatorów sieci komórkowych)
  • technologie informatyczne (specjalność poszukiwana przez firmy integrujące technologie informatyczne w biznesie, administracji, oświacie i służbie zdrowia)
 4. Fizyka (studia II stopnia 1,5-letnie) ze specjalnościami:
  • fizyka medyczna
  • nanotechnologie - nowa specjalność !

Zajęcia w Instytucie Fizyki prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Posiadamy doskonale wyposażone laboratoria fizyczne, inżynierskie i informatyczne (w tym m.in. pracownię fizyki medycznej, pracownie elektroniki i miernictwa, jeden z największych w kraju klaster obliczeniowy).

Tematyka badań naukowych

Główne kierunki badań to: fizyka atomowa, fizyka cząsteczkowa, fizyka jądrowa wysokich energii, astrofizyka, biofizyka, fizyka medyczna, fizyka stosowana, fizyka teoretyczna, dydaktyka fizyki, informatyka i telekomunikacja.
Badania naukowe prowadzone są we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in.: Europejskie Centrum Badań Jądrowych (CERN) Genewa, Szwajcaria, Instytut Fizyki Ciężkich Jonów (GSI) Darmstadt, Niemcy, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja, Instytut Paula Scherrera (PSI) Villigen, Szwajcaria, Instytut Fizyki w Erlangen, Niemcy, Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Instytut Problemów Jądrowych w Warszawie

Wyróżniający się studenci mają możliwość włączenia się w prace zespołów badawczych i podjęcia pracy naukowej już w czasie studiów.

Instytut posiada własne Obserwatorium astronomiczne i Planetarium.

Paradigm Logo Through Visual Paradigm Academic Partner Program, Jan Kochanowski University is granted license for modeling software - VP-UML for educational use.
Komunikaty i ogłoszenia
 • 10.05.2017r Uwaga studenci ostatniego semestru studiów Proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego dotyczącymi składania pracy dyplomowej strona wydziału http://www.ujk.edu.pl/wmp/ na tej stronie pliki do pobrania http://www.ujk.edu.pl/wmp/?pliki-do-pobrania,8 Po wydrukowaniu pracy 1 egzemplarz podpisany przez promotora i zarejestrowany w sekretariacie Instytutu Fizyki p.49(parter) składa się w dziekanacie p.108
 • 31.07.2017r Specjalność nauczycielska informujemy, ze na stronie wydziału pojawiła się zakładka "Specjalność nauczycielska". Są to zajęcia dodatkowe, nie objęte planem studiów. W zależności od liczby chętnych studentów istnieje możliwość utworzenia grupy wydziałowej.
 • 10.09.2017r Dyżury Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych poniedziałki w godzinach 9 – 10, środy w godzinach 9 – 10.
Kilka słów o nas

Prowadzimy studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna i informatyka oraz drugiego
i trzeciego stopnia na kierunku fizyka