A A A

Księga procedur

 

REJESTR PROCEDUR OGÓLNOUCZELNIANYCH ZAPEWNIANIA
I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

Symbol procedury

Nazwa procedury

Data obowiązywania

Wydanie

WSZJK-U/0

Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - wzór i oznaczanie procedur pobierz

2017-03-15

w.03/2017

WSZJK-U/1

Procedura tworzenia, modyfikowania oraz zniesienia kierunków studiów wyższych / studiów doktoranckich i podyplomowych  pobierz

2017-03-03

w.02/2017

WSZJK-U/2

Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających
ZNIESIENIE PROCEDURY - KONSOLIDACJA Z PROCEDURĄ WSZJK-U/1

od 2013-10-15
do 2017-02-15

1/2013

WSZJK-U/3

Procedura oceny skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia pobierz

2017-03-03

w.02/2017

WSZJK-U/4

Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia pobierz

2017-03-03

w.02/2017

WSZJK-U/5

Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia pobierz

2013-10-15

1/2013

WSZJK-U/6

Procedura obsługi toku studiów pobierz

2013-10-15

1/2013

WSZJK-U/7

Procedura upowszechniania informacji pobierz

2014-10-30

1/2014

WSZJK-U/8

Procedura ogólnouniwersyteckich badań ankietowych pobierz

2016-03-23

w.03/2016

WSZJK-U/9

Procedura oceny nauczyciela akademickiego pobierz

2016-03-23

w.02/2016

WSZJK-U/10

Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów pobierz

2015-03-25

1/2015

WSZJK-U/11

Procedura procesu dyplomowania pobierz

2015-06-17

w.02/2015

WSZJK-U/12

Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich pobierz

2013-10-15

1/2013

WSZJK-U/13

Procedura hospitacji zajęć pobierz

2014-10-30

1/2014

WSZJK-U/14

Procedura trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych pobierz

2013-10-15

1/2013

WSZJK-U/15

Procedura udziału studentów w zajęciach do wyboru pobierz

2015-06-17

w. 02/2015

WSZJK-U/16

Procedura wprowadzania ocen do Wirtualnej Uczelni pobierz

2014-10-30

1/2014

WSZJK-U/17

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych  pobierz

2016-06-01

w. 01/2016

 


Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka