Strony www pracowników

Jak założyć własną stronę?

  • w swoim katalogu domowym należy utworzyć katalog public_html.
  • w katalogu public_html umieścić pliki strony.
Plik strony tytułowej musi posiadać jedną z nazw: index.html, index.shtml, index.php.
Umieszczenie strony tytułowej spowoduje automatyczne dodanie do listy użytkowników.
Dodanie litery h na początku nazwy pliku strony tytułowej (hindex.html, hindex.php) spowoduje pominięcie strony na liście. Lista generowana jest automatycznie raz dziennie.

Adres strony użytkownika będzie posiadał dowolną z form:
ujk.edu.pl/strony/Imie.Nazwisko/
ujk.edu.pl/strony/imie.nazwisko/
ujk.edu.pl/strony/nazwauzytkownika/
Zamiast wyrazu 'strony' można stosować zamiennie wyraz 'homepages'.

[!]  Powyższa wiadomość widoczna jest wyłącznie z sieci Uniwersytetu.
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka