Pomoc dla Ukrainy

Ważne kontakty

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego czekamy na zgłoszenia naszych studentów i pracowników z Ukrainy potrzebujących pomocy.

Na zgłoszenia czeka Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji (https://cm.ujk.edu.pl/index.php/centrum-wsparcia-psychologicznego). Numery tel. do kontaktu: dr hab prof UJK Monika Szpringer - 506 112 606, dr Edyta Laurman -Jarząbek, dr Eliza Mazur - 503 147 303.

Sygnały można także zgłaszać pod numerami:

- 41 3497200 (sekretariat rektora)

- 41 3497206 (sekretariat prorektor do spraw kształcenia)

- 509 711 468 - dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK (Wydział Humanistyczny)

- 501 359 960 - dr Małgorzata Wysocka - Kunisz (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) 

- 509 711 486 - dr Beata Bugajska - Jaszczołt (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

- 41 349 69 11 - sekretariat Collegium Medicum

- 41 349 66 16 - sekretariat Wydziału Prawa i Nauk Społecznych 

- 41 349 66 56 - sekretariat Wydziału Sztuki 

Важливі контакти

В Університеті Яна Кохановського ми чекаємо заяв від наших студентів та співробітників з України, які потребують допомоги.

Центр психологічної та психологічно-педагогічної підтримки (https://cm.ujk.edu.pl/index.php/centrum-wsparcia-psychologiczne) чекає на прийом заявок.

Контактні телефони: д-р хаб. проф. Моніка Шпрінгер - 506 112 606, д-р Едита Лаурман-Яжовек, д-р Еліза Мазур - 503 147 303.

 

Проблеми також можна зголошувати за такими номерами:

- 41 3497200 (ректорат)

- 41 3497206 (секретаріат проректора з освіти)

- 509 711 468 - д-р хаб. Малгожата Кшиштофік, проф. УЯК (гуманітарний факультет)

- 501 359 960 – д-р Малгожата Висоцка-Kуніш (Факультет точних і природничих наук)

- 509 711 486 - д-р Беата Бугайська-Ящолт (факультет педагогіки та психології)

- 41 349 69 11 - секретаріат Collegium Medicum

- 41 349 66 16 - секретаріат Факультету права та соціальних наук

- 41 349 66 56 - секретаріат Факультету мистецтв

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2022-10-03 14:47

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka