Ankietyzacja. Oceń zajęcia w semestrze letnim!

Zapraszamy do udziału w ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia na naszej Uczelni. Wyniki kwestionariuszy posłużą doskonaleniu procesu kształcenia. Ankietyzacja potrwa od 10 czerwca do 10 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

ponownie prosimy Was o czynny udział w ankietyzacji. Tym razem można będzie ocenić wykładowców, z którymi macie/mieliście Państwo zajęcia w semestrze letnim.

Najbliższe badanie ankietowe będzie trwało od 10 czerwca do 10 sierpnia 2024 r.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie ankiety są anonimowe.

Jednocześnie informujemy, że wypełniane przez Państwa ankiety i zgłaszane w nich uwagi, są cennym i ważnym źródłem wiedzy, przekładającym się na poprawę jakości kształcenia. Wyniki ankiet są analizowane zarówno przez władze Uczelni, jak i władze poszczególnych jednostek wydziałów/filii.

Liczymy na Państwa aktywny udział w badaniu.

Wysoki stopień zaangażowania w proces ankietyzacji jest nagradzany. Nagrodą dla Studentów Collegium Medicum za najaktywniejszy udział w ankietyzacji w 2023 roku, był dzień rektorski dla wydziału!

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami poprzednich badań ankietowych, które znajdują się na stronie https://ujk.edu.pl/Aktualnosci_jakosc_ksztalcenia.html.

Pamiętaj! Zależy Tobie, zależy nam!

Poniżej przedstawiamy ścieżkę dostępu do ankiet:

1. Przez stronę https://ujk.edu.pl/ trzeba się zalogować do Wirtualnej Uczelni (WU):

2. Po zalogowaniu się do WU, należy wybrać zakładkę „Ankiety i egzaminy”

3. Należy wybrać opcję „Wypełnianie ankiet” i wypełnić dostępne ankiety, we wskazanym terminie, tj. od 2024-06-10 do 2024-08-10.

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z wypełnianiem ankiet do Pani Ewy Błaszkiewicz na adres: ewa.blaszkiewicz@ujk.edu.pl.

 

Dziękujemy bardzo!

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka