Dołącz do UJK!

Społeczność Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z każdym rokiem staje się coraz liczniejsza. Chcesz dołączyć do grona studentek i studentów UJK? Zdobywać wiedzę i doświadczenie, a przy tym rozwijać pasje? Nic prostszego – weź udział w naborze prowadzonym za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Rekrutacji.

rekrutacja.ujk.edu.pl - zapamiętaj ten adres! Tu znajduje się pełna oferta kształcenia uczelni, wymagania, terminarz i kalkulator wyników maturalnych.  Na tej stronie od 1 czerwca prowadzona będzie internetowa rekrutacja na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O przyjęciu na studia decyduje wynik egzaminu maturalnego. Wyjątkiem są kierunki artystyczne i wychowanie fizyczne, gdzie dodatkowo odbywa się egzamin. Dla poszczególnych kierunków są różne wymagania rekrutacyjne. Dla kandydatów, którzy chcą  studiować kierunek lekarski brany pod uwagę  będzie głównie wynik matury z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, dla humanistów wynik matury z języka polskiego czy historii,  dla chcących studiować finanse i rachunkowość istotny będzie wynik z matematyki. Wyniki z tych przedmiotów są najwyżej punktowane (mają największą wagę) podczas obliczania liczby punktów kandydata. Na internetowej stronie rekrutacji: rekrutacja.ujk.edu.pl można będzie sprawdzić swoje szanse, wpisując wynik matury do kalkulatora, który policzy liczbę punktów branych pod uwagę przy tworzeniu listy przyjętych.

Zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych wydziałów, które pozwolą lepiej poznać Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i dokonać właściwego wyboru.

Do zobaczenia na UJK!

              

               

               

                 

   

 

                   

  

                   

 

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2024-07-17 12:46

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka