To oni zmieniają świat

W Rektoracie UJK odbyła się uroczystość wręczenia nominacji nowym doktorom i doktorom habilitowanym oraz nagród i wyróżnień dla studentów.

Uroczystość jest częścią tradycji akademickiej i ma wyjątkowy charakter. Nominowani i nagrodzeni pojawili się w towarzystwie swoich promotorów i najbliższych. - Tradycja akademicka wynika z ważności badań i rozwoju naukowego dla społeczeństwa gospodarki kraju. Przyczyniają się one do rozwoju cywilizacyjnego, są korzystne dla poszczególnych uczelni, ale przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki kraju. Postęp naukowy powinien zmieniać świat, nasze życie społeczne i gospodarcze w aspekcie zarówno jakościowym jak i ilościowym. Nie zawsze są to zmiany korzystne dla człowieka, gdyż duże odkrycia w historii świata były niekorzystne dla człowieka, jak na przykład wynalazek niszczącej broni. Postęp naukowy zmienia nasze przyzwyczajenia, wpływa na życie duchowe w sposób coraz bardziej adekwatny i coraz bardziej intensywny – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O służbie nauce i poszukiwaniu prawdy mówiła także prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK, cytując fragment „Twierdzy” Antoine de Saint – Exupery:  „Znam ludzi, którzy długo i z trudem wspinali się na szczyt górski, raniąc sobie dłonie i kolana, aż znużeni wspinaczką, przed świtem weszli na wierzchołek pojąc się głębią jeszcze błękitnej równiny, tak jak inni szukają jeziora, żeby pić z jego wody. A znalazłszy się tam, siadają i patrzą, i oddychają głęboko. I serce bije im radośnie, i to jest najpotężniejszy lek na niesmak życia”.

Na zakończenie uroczystości zebrani pojawili się na schodach Rektoratu UJK, gdzie tradycyjnie birety poleciały w górę i zrobiono pamiątkowe zdjęcia i filmy.

Nowi doktorzy habilitowani:

Dr hab. Aleksandra Pisarska, dr hab. Grzegorz Czerwonka, dr hab. Justyna Klusek, dr hab. Przemysław Wolak, dr hab. Tomasz Wollny.

Nowi doktorzy:

Nauki humanistyczne

dr  Piotr Kądziela– promotor prof. dr hab. Marek Przeniosło,

dr Jarosław Iwoła – promotor prof. dr hab. Marek Przeniosło

dr Katarzyna Zarosa – promotor dr hab. Ryszard Gryz

prof. UJK, dr Konrad Szymański – promotor dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK

dr Patrycja Kubicha – promotor dr hab. Hans Giessen, prof. UJK; promotor pomocniczy, dr Łukasz Stolarski

dr Anna Michalczyk – promotor prof. dr hab. Regina Renz

dr Justyna Szajnowska-Borkowska – promotor dr hab. Irina Rolak, prof. UJK dr Marzena Samojlik-Podolska – promotor dr hab. Janusz Detka, prof. UJK

Nauki medyczne nauki o zdrowiu:

dr Angelika Lewandowska – promotor dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK                                 

dr Renata Florek – promotor dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK

dr Magdalena Sikorska – promotor dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK

dr Renata Bajcarczyk – promotor dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK

dk Bernadetta Bielecka – promotor prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon

dr Justyna Tracz – promotor prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon

dr Kamila Fortunka – promotor prof. dr hab. Robert Bucki

dr Jadwiga Zapała – promotor dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK

nauki ścisłe i przyrodnicze

dr Kalina Adamczyk – promotor dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK

dr Piotr Biesaga – promotor dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

dr Karolina Fularczyk – promotor dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

dr Krzysztof Żurek – promotor dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

dr Marcin Bielecki – promotor dr hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

dr Laura Frydel – promotor prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz

dr Łukasz Jabłoński – promotor prof. dr hab. Marek Pajek

dr Piotr Kopyść – promotor dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

dr Łukasz Madej – promotor dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr Dorota Kuc-Ciepluch – promotor dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr Monika Sikora – promotor dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr Regina Stachura – promotor dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr Joanna Stalmasińska – promotor dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

dr Iwona Surowiec – promotor dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

dr Daria Ślefarska – Wolak – promotor dr hab. Paweł Mochalski, prof. UJK

dr Karol Zubek – promotor dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UJK

nauki społeczne

dr Jerzy Wenderlich – promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

dr Artur Wiśniewski – promotor prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

 

Nagrody Rektora

w kategorii osiągnięć naukowych:

Aleksandra Piotrowska, Collegium Medicum, kier. lekarski

Michał Wesołowski, Collegium Medicum, kier. lekarski

Sylwia Nawrot, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, kier. Biotechnologia

Anna Miążek, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, kier. Chemia

Ilona Pacak, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, kier. Biotechnologia

Karolina Świeca, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, kier. Prawo

w kategorii osiągnięć artystycznych:

Patrycja Gola, Wydział Sztuki, kier. Sztuki Plastyczne

W kategorii osiągnięć organizacyjnych:

Wiktoria Wijas, Collegium Medicum, kier. Dietetyka

Jan Nalewczyński, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, kier. Prawo

Wpis do Złotej Księgi Absolwentów:

Anna Zwierzyńska-Furmanek, Collegium Medicum, kier. Lekarski – absolwentka z roku akademickiego 2022/2023

Monika Kamińska, Collegium Medicum, kier. lekarski - absolwentka z roku akademickiego 2022/23

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2024-06-07 12:54

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka