Dni Jakości Kształcenia

Za nami część ogólnouczelniana Dni Jakości Kształcenia, której gospodarzem był w tym roku Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez JM Rektora UJK prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, który witając uczestników spotkania przedstawił najnowsze koncepcje nauczania na uczelniach wyższych, w tym odchodzenie od zajęć w formie wykładów, na rzecz seminariów i warsztatów, dzięki czemu studenci bardziej się angażują i lepiej zapamiętują omawiany materiał.

Wydarzenie uświetniły swoją obecnością również rektor-elekt prof. dr hab. Beata Wojciechowska, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK, Prorektor ds. Medycznych dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, oraz Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK. Współorganizatorką oraz prowadzącą spotkanie była Kierownik Działu Kształcenia UJK dr Justyna Palacz.

Pierwszy dzień Dni Jakości Kształcenia obfitował w wykłady i wystąpienia inspirujące studentów i nauczycieli akademickich do szukania własnych ścieżek rozwoju i odkrywania naukowych pasji. Dzień drugi to kontynuacja interesujących warsztatów i prezentacji.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka