Stanowisko Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich ws. działań wojennych w Strefie Gazy

Prezentujemy treść stanowiska Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich ws. działań wojennych w Strefie Gazy. Oświadczenie zostanie przesłane do MNiSW oraz KRASP.

W imieniu społeczności polskich Uniwersytetów apelujemy do władz i narodów krajów Izraela i Palestyny o zakończenie krwawego konfliktu, który obecnie przeradza się w rzeź cywilów dokonywaną zarówno w imieniu państwa Izrael, jak i terrorystów z Hamasu.

Żyjemy w świecie, w którym postępuje eskalacja zbrojnych konfliktów, gdzie broń, czołgi i rakiety zastępują dialog i współpracę. Jako ludzie, jako naukowcy, jako osoby odpowiadające przed młodymi ludźmi nie tylko za jakość nauczania, ale także za przekazywane im wartości, czujemy się zobowiązani do zareagowania na sytuację w Strefie Gazy.

Szokiem dla wszystkich był atak na bezbronną ludność cywilną Izraela przeprowadzony przez terrorystów z Hamasu w październiku ubiegłego roku. Jednak nic nie usprawiedliwia kierunku, w jakim rozwijają się działania państwa Izrael dotykające cywilów w Strefie Gazy. Żaden odwet, który odbywa się kosztem ludności cywilnej, dzieci, kobiet, młodych ludzi, którzy powinni cieszyć się życiem, kształcić, podejmować pokojowy dialog ze swymi rówieśnikami innych narodowości i poglądów, nie doprowadzi do zakończenia konfliktu, przyniesie jedynie ból i rozpacz tysięcy ludzi, chęć rewanżu i eskalację agresji.

Obserwując wywołaną przez Rosję wojnę za naszą wschodnią granicą, przyjmując uchodźców z Ukrainy, rozmawiając na co dzień z kolegami z uczelni ukraińskich widzimy, jak destrukcyjne - nie tylko dla zaatakowanego narodu - są działania wojenne. Jako obywatele kraju dotkniętego koszmarem dwóch wielkich wojen XX wieku wiemy też, że pojednanie między narodami, które przeżyły krwawe konflikty, jest możliwe. Dziś Polska i Niemcy w ramach Unii Europejskiej współpracują w sposób trwały i owocny dla dobra całego kontynentu.

Jeszcze raz apelujemy do wszystkich zaangażowanych stron o zakończenie konfliktu i zaprzestanie działań wojennych!

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Przewodnicząca KRUPSkan oryginału dostępny jest tutaj - OŚWIADCZENIE

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka