Dni Jakości Kształcenia na UJK

W dniach 20-21 maja 2024 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod hasłem przewodnim „STUDENCI, DOKTORANCI I WYKŁADOWCY – PARTNERZY SUKCESU!”

To będzie kolejna, już dziewiąta edycja święta jakości w naszej uczelni. W ramach obchodów tego uczelnianego święta zaplanowano wiele inicjatyw na poziomie uczelnianym i wydziałowym, celem których będzie propagowanie kultury jakości i wspólnego budowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz kształtowanie dobrego wizerunku systemu jakości wśród społeczności akademickiej.

Wciąż poszukujemy nowych inspiracji i pomysłów dla współczesnej rzeczywistości edukacyjnej w przestrzeni akademickiej. Chcemy uzyskać pełne zaangażowanie w proces zapewniania jakości kształcenia i jakości studiowania przez całą społeczność akademicką. Wszyscy potrzebujemy nowej kultury studiowania.  

Serdecznie więc zapraszamy do zapoznania się z programem Dni Jakości Kształcenia i do udziału w zaplanowanych wydarzeniach, zarówno studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, jak i pracowników naszego Uniwersytetu.

Sekcja Jakości Kształcenia (Dział Kształcenia UJK)

Szczegółowy program Dni Jakości Kształcenia w UJK zobacz.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka