Jak działa prawo do sądu?

Fundacja Court Watch Polska dąży do tego, aby każdy człowiek, przekraczając próg sądu, był spokojny, że zostanie potraktowany sprawiedliwie. Powstała z przekonania, że niskie zaufanie polskiego społeczeństwa do sądownictwa nie wynika wyłącznie z niskiej świadomości prawnej lub wad wymiaru sprawiedliwości, ale również z braku komunikacji i wzajemnego zrozumienia.

Fundacja stara się ten problem rozwiązać. Wykorzystuje do tego przede wszystkim możliwość udziału publiczności w rozprawach sądowych. Prawo do publicznego procesu umożliwia społeczeństwu nie tylko kontrolę, jak realizowany jest mandat władzy sądowniczej, ale także przekonanie się na własne oczy, że sądy rozpatrują sprawy zgodnie z prawem, bezstronnie i rzetelnie. Na tym doświadczeniu może być budowane wysokie zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości, które jest najlepszym gwarantem niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów w państwie demokratycznym.

Studenci prawa, psychologii, kryminologii stosowanej i innych kierunków wzięli wczoraj udział w zorganizowanym przez Akademickie Biuro Karier szkoleniu, prowadzonym przez mec. Zofię Branicką z Fundacji Court Watch Polska. Na spotkaniu dowiedzieli się, jakie warunki powinna spełnić rozprawa, aby móc uznać ją za sprawiedliwą, oraz na co zwracać uwagę, zasiadając na sali sądowej jako obserwator.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka