Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Matematyka, biologia, a może geografia? Już wkrótce wielu maturzystów stanie przed trudnym wyborem kierunku studiów. W podjęciu właściwych decyzji pomagali uczniom pracownicy i studenci Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK, którzy 22 kwietnia 2024 r. zorganizowali Dzień Otwarty.

Przybyłych gości powitali prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, dziekan dr hab. prof. UJK Dariusz Banaś oraz prodziekan dr hab. prof. UJK Rafał Kozłowski.

- Takie wydarzenia pozwalają nie tylko zapoznać się z infrastrukturą Uczelni, ale także porozmawiać z najlepszymi wykładowcami i studentami. Życzę wam, żebyście stawiali sobie wysoko poprzeczkę i wybrali studia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Warto tu studiować - mówiła do zgromadzonej młodzieży prof. Barbara Gawdzik, prorektor ds. kształcenia.

Część naukową Dnia Otwartego zainaugurowali mgr Agnieszka Łysak z Instytutu Fizyki oraz dr Andrzej Strójwąs z Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, którzy wygłosili wykłady poświęcone kolejno sztucznej inteligencji oraz zanieczyszczeniom powietrza. Uczniowie poznali zarówno zagrożenia wynikające z rozwoju AI, a także różnice pomiędzy smogiem typu londyńskiego i smogiem typu Los Angeles.

Następnie uczestnicy Dnia Otwartego udali się na zajęcia praktyczne. Świadectwem dużego zainteresowania uczniów był fakt, że wiele dostępnych miejsc zostało błyskawicznie zarezerwowanych. W programie wydarzenia znalazły się m.in. doświadczenia z zakresu chemii analitycznej i nieorganicznej, geomorfologiczne zajęcia plenerowe w uniwersyteckim lapidarium oraz warsztaty dot. przeobrażeń środowiska naturalnego z wykorzystaniem nowoczesnego Augmented Reality Sandbox.

Warto pamiętać, że Dzień Otwarty to nie jedyna inicjatywa dla uczniów, która w najbliższym czasie odbędzie się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Już 25 kwietnia (czwartek) odbędą się bowiem regionalne obchody Dnia Geografa, którego program dostępny jest pod adresem https://ujk.edu.pl/news/?id=6681&c=24

 

 

 


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka