Seminarium naukowo-metodyczne „Sztuka i zmiana społeczna” – zaproszenie

Wydział Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc zapraszają na seminarium naukowo-metodyczne oraz warsztaty artystyczno-metodyczne poświęcone aspektom równościowym i społecznemu zaangażowaniu sztuki. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2024 r. (piątek-sobota) w siedzibie Muzeum Historii Kielc przy ul. Świętego Leonarda 4. Wstęp wolny – zapraszamy.

Seminarium naukowo-metodyczne i warsztaty artystyczno-metodyczne wpisują się w obszar działań uwrażliwiających społeczeństwo na zagadnienie równości, otwierając na występujące w środowisku różnorodności w aspekcie funkcjonujących równolegle identyfikacji płciowych, tożsamości seksualnych, narodowych, kulturowych, religijnych czy występujących u drugiego człowieka specjalnych potrzeb.

 

Inspiracją niniejszej inicjatywy jest wybitna postać malarki Jadwigi Trzcińskiej (1933-2005). Jej życie, twórczość charakteryzujące się ewidentną niezgodą na stawiane ówcześnie wymagania, ramy, w efekcie decyzja odsunięcia się na bok, samotność stanowią wyraz poszukiwania bezpiecznej przestrzeni dla własnej inności.

 

Podczas seminarium naukowo-metodycznego dokonamy przeglądu współczesnych praktyk artystycznych i projektowych, sytuujących się w obszarze sztuki, kultury wizualnej, ukazując możliwości twórczego rozwiązywania nowych wyzwań, kształtowania przyjaznego każdemu człowiekowi środowiska. Spotkanie z osobami badawczo-dydaktycznymi Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Sztuki UJK w Kielcach oraz osobami działającymi w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach pozwoli na zapoznanie się ze współczesnymi wynikami badań, jak i metodyką tworzenia, przeprowadzania warsztatów edukacyjno-artystycznych z elementami arteterapii.

Program:

12 kwietnia 2024 r. (piątek). Seminarium naukowo-metodyczne „Sztuka i zmiana społeczna”


15:30-15:50 - Oficjalne otwarcie
15:50-16:20 - Design w wspieraniu „działań społecznych”, mgr Katarzyna Szewczyk
16:20-16:50 - „Plakat społecznie zaangażowany. Twórczość graficzna w orbicie tematyki feministycznej i queer”, dr Wojciech Domagalski
16:50-17:10 - dyskusja
17:10-17:30 - przerwa
17:30-18:00 - „Sztuka wobec zagadnienia performatyki tożsamości. Twórczość i dyskurs krytyczny gender, queer, postkolonializmu”, dr Maciej Zdanowicz
18:00-18:30 - „Portret kobiecy w sztuce współczesnej”, mgr Aleksandra Wiater
18:30-19:00 - „ArtBrut i twórczość w kryzysie psychofizycznym”, mgr Michalina Kulpa
19:00-19:20 - dyskusja i zakończenie obrad

13 kwietnia 2024 r. (sobota). Warsztaty artystyczno-metodyczne „Sztuka i edukacja równościowa”


09:00-10:30 - Fotokolaż i asamblaż w aspekcie poszukiwania złożoności i różnorodności, dr Maciej Zdanowicz i mgr Michalina Kulpa
10:30-10:50 - przerwa
10:50-12:20 - Działania graficzne w zaangażowaniu społecznym: szablon, vlepka, plakat, dr Wojciech Domagalski, dr Maciej Zdanowicz
12:20-12:40 - przerwa
12:40-13:10 – „O potrzebie edukacji równościowej”, dr Barbara Biskup (Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach)


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka