Prof. Beata Wojciechowska Rektorem Elektem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Beata Wojciechowska została rektorem-elektem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w kadencji 2024-2028. Swoje obowiązki przejmie 1 września br.

Wyboru nowego rektora dokonywało stuosobowe Kolegium Elektorów. Potrzebne były dwie tury głosowania. W pierwszej turze najwięcej głosów (38) uzyskała dr hab. inż. Barbara Gawdzik , prof. UJK. O jeden głos mniej otrzymała prof. dr hab. Beata Wojciechowska. Trzeci wynik (25 głosów) uzyskał prof. dr hab. Jacek Semaniak. W drugiej turze głosowania prof. dr hab. Beata Wojciechowska zdobyła 55 głosów elektorskich przy 45 głosach oddanych na dr hab. inż. Barbarę Gawdzik, prof. UJK.

Tym samym prof. dr hab. Beata Wojciechowska została nowym rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Swoje obowiązki przejmie 1 września br. Do tego czasu jest rektorem - elektem.  

- Zapewniam o zrównoważonym rozwoju wszystkich wydziałów, filii, jednostek ogólnouczelnianych i Szkoły Doktorskiej. Będę wierna swojemu hasłu „Razem tworzymy Uniwersytet” – mówiła tuż po ogłoszeniu wyników prof. Beata Wojciechowska, dziękując za okazane zaufanie.

Prof. Beata Wojciechowska będzie dwunastym rektorem i drugą kobietą, która pokieruje naszą Uczelnią. W latach 2005-2012 obowiązki rektora pełniła prof. Regina Renz, również historyk.

 

Profesor Beata Wojciechowska urodziła się w 1963 r. w Kielcach. W 1982 r. ukończyła II liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach. Podczas studiów w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, podjętych w 1982 r., aktywnie działała w Studenckim Naukowym Kole Historyków, którego była przewodniczącą w latach 1983-1986.

W 1987 r. obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską Dziecko w kulturze Polski średniowiecznej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Byliny. W tym samym roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, została zatrudniona jako asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 1988 r. uczestniczyła w zebraniach Pracowni Dziejów Społeczeństwa i Kultury Średniowiecznej w Instytucie Historii PAN w Warszawie. W 1992 r. odbyłam staż naukowy w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Przedmiotem jej badań była kultura tradycyjna polskiego średniowiecza, a w szczególności problematyka roku obrzędowego. Efektem tych zainteresowań była rozprawa doktorska Obrzędy doroczne w ludowej kulturze tradycyjnej polskiego średniowiecza, którą obroniła w lutym 1997 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od października 1997 r. została zatrudniona jako adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 2010 r. uzyskała habilitację na podstawie książki, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie, która uzyskała Nagrodę KLIO II stopnia w kategorii monografii naukowej. W 2011 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2021 r. uzyskała tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.

W latach 2012-2020 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 2020 r. piastuje funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego.

W latach 1999-2002 była kierownikiem Studiów Podyplomowych w Instytucie Historii wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Akademii Świętokrzyskiej. W latach 1999-2002 pełniła funkcję sekretarza redakcji „Almanachu Historycznego”.

Od 1989 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Kielcach. Od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącej tegoż Komitetu. Od 2008 r. wchodzi w skład Rady Wydziału Humanistycznego. W 2014 r. została Senatorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2024-04-16 14:19

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka