Czas wyboru

Dziś wybieramy rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2024-28. Zachęcamy do śledzenia relacji online.

Dziś odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kadencję 2024-2028. Kolegium Elektorów liczące sto osób wybierać będzie spośród kandydatów: dr hab. inż. Barbary Gawdzik, prof. UJK, prof. dr. hab. Jacka Semaniaka i prof. dr hab.  Beaty Wojciechowskiej.

Wybory odbędą się w Auli Magna Rektoratu UJK przy ulicy Żeromskiego 5 w Kielcach.

Harmonogram wyborów:

Godzina 12.30 – zebranie wyborcze Kolegium Elektorów, podczas którego nastąpi głosowanie na rektora UJK

Godzina 14.30 – ogłoszenie wyników głosowania w pierwszej turze. Jeśli żaden kandydat lub kandydatka nie uzyska 51 procent głosów elektorskich konieczna będzie druga tura głosowania, w której wezmą udział dwie osoby kandydujące z najwyższą liczbą głosów w pierwszej turze   

Godzina 15 – ewentualna druga tura głosowania

Godzina 17 - ogłoszenie wyników drugiej tury głosowania

Zachęcamy do śledzenia relacji online 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka