Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy.

15 kwietnia to wyjątkowa data dla wszystkich artystów i miłośników sztuki. W tym dniu, decyzją International Associtation of Art, przypada Światowy Dzień Sztuki. Inicjatywa ma na celu promowanie sztuki oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o różnych dziedzinach kultury i artystycznego wyrazu.

Do udziału w akcji przyłączył się Instytut Sztuk Wizualnych, który zaprasza na bezpłatny cykl warsztatów. Zajęcia poprowadzą zarówno wykładowcy, jak i studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmuje mgr Ewa Starz (sekretariat Instytutu Sztuk Wizualnych) tel.: 41 349 66 51 lub email: iep@ujk.edu.pl).

Program wydarzenia

1) „Oprowadzanie po Instytucie Sztuk Wizualnych”. Prowadzenie: Grupa Studencka UJK. Godz. 9:00 - 10:00;

2) „Warsztaty z cyjanotypii i fotogramu na alternatywnych materiałach”. Prowadzenie: dr Arkadiusz Sędek i Studenckie Koło Naukowe 210 Studio. Sala 210.

Godz. 10:30 - 11:30 (grupa I)
Godz. 13:30 - 14:30 (grupa II)


Zapoznanie uczestników z techniką cyjanotypii i fotogramu. Zachęcenie uczestników do eksperymentowania z różnymi technikami i materiałami w cyjanotypii. Podkreślenie kreatywnego potencjału cyjanotypii jako formy artystycznej.

Plan pracy:
a) Wprowadzenie - powitanie i krótka prezentacja prowadzącego oraz Studenckiego Koła Naukowego 210 Studio. Krótka historia cyjanotypii i jej zastosowania. Przedstawienie materiałów i narzędzi potrzebnych do pracy.
b) Omówienie procesu - omówienie procesu tworzenia cyjanotypii, włącznie z wyborem negatywu lub obiektu do naświetlenia. Przygotowaniem roztworu światłoczułego. Naświetlanie. Procesem płukania i utrwalania.
c) Demonstracja - praktyczna demonstracja procesu tworzenia cyjanotypii przez prowadzącego. Przedstawienie różnych technik naświetlania i efektów, jakie można osiągnąć.
d) Ćwiczenia praktyczne - uczestnicy rozpoczynają własne prace praktyczne, naświetlając swoje projekty na materiale cyjanotypowym. Prowadzący udzielają pomocy i porad, kiedy jest to potrzebne. Zachęcanie do eksperymentowania z różnymi technikami i materiałami.
e) Dyskusja i podsumowanie - wspólne omówienie prac uczestników. Podzielenie się wrażeniami i doświadczeniami z procesu. Ostatnie pytania i porady od prowadzącego. Podsumowanie warsztatów i zachęcenie do dalszej praktyki i eksperymentowania z cyjanotypią.

3) Warsztaty z papieroplastyki „Trzeci wymiar bieli”. Prowadzenie: dr Magdalena Leśniak, mgr Joanna Tatarska. Godz. 11:45 - 12:45. Sala 204. PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ NOŻYCZEK, OŁÓWKA HB, NOŻYKA DO CIĘCIA PAPIERU I LINIJKI.

Podczas zaplanowanego warsztatu, uczestnicy poznają technikę papieroplastyki i przekonają się o jej potencjale do profesjonalnego jej wykorzystania w twórczości artystycznej. Instruktorki pokażą przykłady współczesnych dzieł sztuki wykonanych całkowicie z papieru. W kolejnym etapie uczestnicy warsztatu sami wykonają swoje dzieło w poznanej technice. Z powstałych modułów zostanie złożona jedna wspólna praca. Wszyscy otrzymają jednakowy format białego papieru, ale każdy stworzy indywidualny relief lub formę przestrzenną wg. wskazówek. Praca będzie składała się z różnych modułów, jednak biel użytego materiału scali wszystkie jej elementy. Tematem będzie prosty, geometryczny, abstrakcyjny wzór lub motyw pejzażu. To uczestnicy zdecydują którą opcję wybiorą.

4) Wykład „Katedra gotycka”. Prowadzenie: dr Jacek Jaźwierski. Godz. 10:45 - 12:15. Sala 13

5) Wernisaż wystawy „Doświadczenie nowoczesności - między utopią a antyutopią”. Godz. 13:00. Centrum Sztuki Współczesnej ArtLAB, Galeria 1. Kurator: dr Maciej Zdanowicz

6) Otwarcie Galerii SPA. Wernisaż wystawy: Konrad Białacki. Godz. 13:00

7) Wykład „Sztuka współczesna i kryzys klimatyczny”. Prowadzenie: dr Jacek Jaźwierski. Godz. 12:20 - 13:50. Sala 13.

8) Wykład „Sztuka współczesna i LGBTQIA+”. Prowadzenie: dr Jacek Jaźwierski. Godz. 16:00 - 17:30. Sala 13.

9) Warsztaty małej formy rzeźbiarskiej. Prowadzenie: dr hab. prof. UJK Henryk Sikora. Godz. 15:00 – 18:00. Sala 5.

10) Zajęcia z rysunku. Prowadzenie: dr Alicja Wieczorek. Godz. 16:00 – 19:00. Sala 209.

11) Spotkanie „Wyjaśniamy strukturę Wydziału Sztuki i prowadzonych kierunków. Perspektywy zawodowe absolwentów kierunków artystycznych i projektowych”. Prowadzenie: dr Wojciech Domagalski. Sala 19:00 – 20:00. Sala 13.

Obchody Światowego Dnia Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych to również: Międzynarodowa wystawa grafiki artystycznej „GRAFIKA GÓR II. Geo. Migracje Transgraficzne” w Centrum Sztuki Współczesnej ArtLAB Instytutu Sztuk Wizualnych, Galeria 2


 


 

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2024-06-13 12:56

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka