Zmarł dr Michał Kosztołowicz

Z wielkim żalem informujemy, że 26 marca br. zmarł dr Michał Kosztołowicz, długoletni pracownik Instytutu Matematyki naszej uczelni.

Dr Michał Kosztołowicz zmarł w wieku 88 lat. Urodził się w 1936 roku w Haliczu na Kresach (obecnie to teren Ukrainy). Był matematykiem i filozofem. Kształcił się u Hugona Steinhausa, który wraz ze Stefanem Banachem był współtwórcą słynnej Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Ukończył Wyższa Szkołę Pedagogiczną w Opolu, gdzie uczestniczył w seminarium magisterskim prowadzonym przez Steinhausa.

Po studiach dr Michał Kosztołowicz przeniósł się do Sandomierza, a stamtąd w 1970 roku trafił do Zakładu Matematyki ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Obronił doktorat na Uniwersytecie Łódzkim. 

W swojej pracy naukowej zajmował się głównie opisem matematycznym procesu dydaktycznego. Uważał, że proces dydaktyczny powinien być tak prowadzony, aby każdy uczeń mógł być kształcony na miarę jego możliwości. Dlatego był przeciwnikiem rankingów szkół, które nie oddawały należycie jakości kształcenia.

Współpracował też z lekarzami, głównie z fizjoterapeutami w zakresie metodologii badań w medycynie. Był członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie we wtorek 02.04.2024 r. o godz. 13:00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz w Samsonowie.

pio, PCEN, KTN

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2024-03-29 09:34

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka