Spotkanie promujące książkę o kieleckiej katedrze

Kielecka bazylika katedralna jest nie tylko miejscem kultu i chętnie odwiedzanym przez turystów zabytkiem, ale także przedmiotem interdyscyplinarnych badań naukowych. Najlepszym tego dowodem jest praca dr inż. arch. Małgorzaty Doroz-Turek pt. „Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach. Przeobrażenia architektury kościoła od średniowiecza do XX wieku”. Autorka była gościem spotkania, które odbyło się 14 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK.

Moderatorami rozmowy byli prof. Krzysztofa Bracha oraz prof. Waldemar Kowalski z Instytutu Historii UJK. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono miłośników historii, architektury i archeologii. W jego trakcie dr Doroz-Turek przedstawiła znane i nieznane fakty z dziejów kieleckiej katedry. Uzupełnieniem wywiadu była prezentacja multimedialna, zawierająca archiwalne fotografie, ryciny i plany architektoniczne najważniejszej kieleckiej świątyni. Zwieńczeniem spotkania była dyskusja, w której nie zabrakło pytań m.in. o widoczne na murach katedry gmerki (kamieniarskie znaki cechowe).

Warto podkreślić, że wydarzenie było owocem wspólnych działań dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Andrzeja Antoniaka oraz dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej Mariusza Karbownika. Władze obu uczelni reprezentowali Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. inż. prof. PŚk Włodzimierz Makieła.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka