UJK uwzględniony w prestiżowym rankingu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach został wysoko oceniony w rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subcjet 2024. UJK znalazł się w gronie dwunastu najlepszych polskich uniwersytetów w dziedzinie „Clinical and Health”, zaś w kategorii „Physical science” uplasował się na 9 miejscu w kraju.

Uwzględniając wyniki uczelni z całego świata UJK zajął miejsca:

  • Clinical and Health: 1000+
  • Physical Sciences: 1000+

Ranking Times Higher Education by Subject powstaje w oparciu o rygorystyczne założenia metodologiczne, które analizują aktywność publikacyjną uczelni. Do dotychczasowych kryteriów (liczby prac naukowych i ich cytowani) w tym roku dodano wskaźniki ważności publikacji: Research Excellence i Research Influence.

Ocena jakości uczelni w rankingu opiera się na pięciu wskaźnikach: nauczania (Teaching), środowisku badań (Research Environment), jakość badań (Research Quality), umiędzynarodowienie (International Outlook) oraz wpływu na przemysł (Industry). Dane pozyskiwane są z uczelni, bazy Scopus oraz dystrybuowanych wśród naukowców ankiet reputacji akademickiej.

Listy rankingowe oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka