Dodatkowy nabór do programu Erasmus+

W imieniu Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zachęcamy wszystkich studentów i nauczycieli akademickich do skorzystania z możliwości wyjazdu na zagraniczne uczelnie w ramach programu Erasmus+. Od 25 października do 20 listopada trwa nabór uzupełniający na wyjazdy w semestrze letnim 2023/2024.

Oferta dla studentów

Poszerzanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń oraz poznawanie nowych kultur – to tylko niektóre z korzyści, które wynikają z udziału w programie Erasmus+. W jego ramach studenci mogą kształcić się na uczelniach w jednym z krajów Unii Europejskiej lub państwie stowarzyszonych z programem.

Obecnie trwa nabór dodatkowy na wyjazd w semestrze letnim 2023/2024, zaś w pierwszych miesiącach 2024 r. ruszy rekrutacja na przyszły rok akademicki.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem – https://erasmus.ujk.edu.pl/zostan-stypendysta-programu-erasmus-2/

Oferta dla nauczycieli akademickich

Erasmus+ to także szansa dla pracowników naukowych, którzy mogą skorzystać z wyjazdów dydaktycznych do uczelni partnerskich m.in. w Albanii, Argentynie, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Gruzji, Japonii, Kolumbii i Stanach Zjednoczonych.

Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie - https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka171-nabor-na-wyjazdy-dydaktyczne-2/

Wszelkie pytania dotyczące Programu Erasmus+ można kierować do:

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pokój 308
erasmus@ujk.edu.pl

Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67, e-mail bbanach@ujk.edu.pl

Agnieszka Wilczkowska tel. 041 349 72 73; e-mail: agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl

Kinga Koziarska tel. 041 349 72 97; e-mail: kgola@ujk.edu.pl
Projekt graficzny: Kinga Koziarska

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2023-10-26 09:34

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka