Szkoła Doktorska UJK z dofinansowaniem Programu STER NAWA

Znakomite wieści napłynęły z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znalazła się gronie 15 instytucji, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Głównym założeniem Programu „STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie:

  1. doskonalenia jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych prowadzonych przez doktorantów poprzez wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie;
  2. zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów; 
  3. rozwijania działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
  4. wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
  5. pozyskania doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
  6. wsparcia stypendialnego dla doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej.

Prócz Szkoły Doktorskiej UJK dofinansowanie uzyskały m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Całemu zespołowi Szkoły Doktorskiej UJK składamy serdeczne gratulacje! Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki pozwolą jeszcze efektywniej kształcić młodych naukowców, a także umożliwią umiędzynarodowienie ich badań.
 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka