VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcje państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu

W dniach 17-19 października w kieleckim Grand Hotelu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcje państwa wobec społeczeństwa i gospodarki w warunkach kryzysu”. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK, wzięło udział ponad 40 znawców prawa karnego, gospodarczego i administracyjnego, reprezentujących 18 uczelni wyższych z całego kraju.

Obrady otworzyli rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia oraz prodziekan ds. studenckich dr hab. prof. UJK Agnieszka Żywicka.

- Myślę, że kryzys, który pojawia się w tytule konferencji, można odnieść do wielu dziedzin życia. Międzynarodowa sytuacja społeczno-gospodarcza i geopolityczna w oczywisty sposób wpływa na nasze relacje rodzinne i społeczne; sprawia, że wiele osób myśląc o przyszłości osób odczuwa lęk i niepokój. (…) Życzę państwu dobrej konferencji, owocnych rozmów i konkluzji, które przyniosą korzyści dla całego społeczeństwa – mówił prof. Stanisław Głuszek.

Wśród zagadnień poruszanych przez prelegentów znalazły się m.in. kwestie roli państwa wobec kryzysu energetycznego, zmiany legislacyjne w zakresie zwalczania zagrożeń kryzysowych oraz społeczne, ekonomiczne i prawne skutki kryzysów wynikających z sytuacji międzynarodowej (np. wojny w Ukrainie).


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka