Inauguracja Akademii Młodych Reportażystów

Czy wśród kieleckich uczniów, którzy 18 października rozpoczęli naukę na Akademii Młodych Reportażystów są następcy Ryszarda Kapuścińskiego i Hanny Krall? Głęboko w to wierzymy!

Akademia Młodych Reportażystów to nowa inicjatywa pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, których zamiarem jest popularyzacja sztuki reportażu wśród dzieci i młodzieży. O zainteresowaniu projektem najlepiej świadczy liczba uczestników – do udziału w pierwszej edycji zgłosiło się ponad 60 osób.

Przyszłych reporterów powitała Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Beata Wojciechowska, która wygłosiła także wykład inauguracyjny pt. „Przestrzenie reportażu - między dyskursem medialnym a literackim”. Głos zabrała również dr Katarzyna Ostrowska, pomysłodawczyni i kierownik projektu.

- Celem Akademii jest popularyzacja wiedzy dot. sztuki reporterskiej. Uczestnicy projektu, oprócz warsztatów pisarskich, będą brali udział także w warsztatach telewizyjnych i radiowych, a także poznają tajniki wystąpień publicznych w ramach debaty oksfordzkiej - mówiła dr Katarzyna Ostrowska.

Więcej informacji o Akademii Młodych Reportażystów można znaleźć na stronie internetowej - https://akademia.ujk.edu.pl/

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka